Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Regeringen nobbar Norrbotniabanan

Norrbotniabanan ingår inte som ett objekt i den nationella transportplan som Trafikverket har skickat på remiss. Motivet är att banan har låg samhällsekonomisk lönsamhet.
– Jag är less på argumentet om låg lönsamhetsgrad, säger Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten

Norrbotniabanan ingår inte som ett objekt i den nationella transportplan som Trafikverket har skickat på remiss. Motivet är att banan har låg samhällsekonomisk lönsamhet.

– Jag är less på argumentet om låg lönsamhetsgrad, säger Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten

Mindre lönsamma objekt ingår i planförslaget
Trafikverket har enligt sina egna beräkningar konstaterat att banan är lönsam och andra objekt med lägre lönsamhetsgrad ingår i planförslaget som prioriterade objekt.

– Den skrivning som finns om Norrbotniabanan om svag lönsamhet framstår som en efterhandskonstruktion, formulerad för att motivera ett redan tidigare fattat beslut, säger Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten.

Norrbotniabanan efterfrågas av såväl näringsliv som samhällsorganisationer och ses som en förutsättning för utveckling av regionen och för att åstadkomma den av regeringen utpekade ökning av råvaruexporten.

Prioriterad i EU
Den Botniska korridoren med Norrbotniabanan är en del av EU utpekat strategiskt transportsystem så kallad TEN-T-status.

En överenskommelse mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för TEN-T markerar att banan ska vara byggd innan 2030 för att uppnå ett integrerat transportnätverk.

Överenskommelsen pekar också på ett tydligt åtagande för medlemsländerna att verka för att åstadkomma byggnationerna enligt överenskommelsen.

– Nu måste regeringen visa var man står och möta upp det stöd infrastrukturministern uttalat för Norrbotniabanan. Helt klart är att den måste byggas och om banan inte kommer in i nationella planen som en prioriterad satsning riskerar Sverige att gå miste om betydande belopp i medfinansiering från EU, säger Erik Bergkvist.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, strateg infrastrukturfrågor, Region Västerbotten, 070 216 86 25

Pressinformation:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

14 juni, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer