Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbottens yttrande över flygutredningen

Sammanfattningsvis anser Region Västerbotten att utredningens förslag till trafikplikt för åren 2015-2019 skulle bidra till försämrade möjligheter till positiv utveckling i norra Sverige och särskilt i dess inland.

Trafikverket har tagit fram en utredning om vilka brister som finns i tillgängligheten för berörda kommuner och hur dessa brister kan åtgärdas av Trafikverket genom att avtala om flygtrafik eller om det finns andra, mer ändamålsenliga åtgärder som kan lösa tillgänglighetsproblemen.

Utredningen ligger som grund för kommande beslut om vilka sträckor Trafikverket ska besluta om allmän trafikplikt för och vid behov avtala om flygtrafik för perioden oktober 2015 till oktober 2019.

Region Västerbottens synpunkter

Sammanfattningsvis anser Region Västerbotten att utredningens förslag till trafikplikt för åren 2015-2019 skulle bidra till försämrade möjligheter till positiv utveckling i norra Sverige och särskilt i dess inland. Utredningens förslag står dessutom i bjärt kontrast till såväl uttalade politiska mål från staten samt de särskilda offentliga insatser som görs för att stärka Norrlands inland.

Trafikverkets utredning innehåller ett antal förslag som Region Västerbotten anser särskilt viktiga att kommentara.

  • Trafikverket föreslår att 40 procent av biljetterna ska säkerställas till ett maximalt pris och att de övriga 60 procenten ska ha fri prissättning – både uppåt och nedåt. Region Västerbotten anser att det är mycket svårt att överblicka vilka konsekvenser detta kommer att få. Det är dock uppenbart att det ställer särskilda krav hos potentiella anbudsgivare att ha kunskap om den lokala marknaden och betalningsviljan hos olika segment på marknaden. Region Västerbotten upplever att någon sådan kompetens inte funnits hos de 2 bolag som vunnit tidigare upphandlingar. Vidare kan befaras att sådan prissättning är mycket svår att administrera både från flygbolagens sida och från Trafikverket vad gäller uppföljningen.
  • Trafikverket föreslår att det ska finnas olika krav på antalet tillgängliga flygstolar för vinterrespektive sommarsäsong. Region Västerbotten uppfattar att detta ställer krav på anbudsgivaren att disponera minst två olika flygplanstyper under respektive säsong för att detta ska kunna leda till en faktisk besparing. Då det sannolikt finns få flygbolag som kan dra nytta av denna möjlighet till variation riskerar detta att leda till färre antal anbudsgivare och därmed ökade kostnader för upphandlingen i stället för förväntade minskade kostnader.
  • Trafikverket föreslår en generell minskning av utbudet av antalet tillgängliga flygstolar som minst ska vara tillgängliga på respektive flyglinje. Detta gäller för samtliga upphandlade flyglinjer i Västerbottens län. Hemavan -7000 (-28 %), Lycksele -10000 (-25 %) och Vilhelmina -2000 (-8 %). Region Västerbotten anser att detta förslag kommer att ytterligare pressa priserna uppåt. Dels genom att tjänsteresandet kommer att ta en större del av utbudet, dels genom att kravet på antal enkelturer per år kommer att vara oförändrat med en stigande produktionskostnad per stol vid användandet av mindre flygplanstyper.
  • Utredningen har kommit fram till slutsatsen att skälen för fortsatt trafikplikt för linjen Östersund-Umeå inte är tillräckligt starka och att Trafikverket inte utan särskilt riksdagsbeslut ska upphandla linjen. Region Västerbotten motsätter sig bestämt denna uppfattning och anser att flyglinjen Östersund-Umeå ska upphandlas enligt tidigare beslut. De bakomliggande, och fortfarande giltiga, skälen för upphandling av flyglinjen ÖstersundUmeå är att Jämtlands län fördes till norra sjukvårdsregionen år 1980 och att detta föranledde staten att upphandla flyglinjen.Tanken om att flyglinjen kan ersättas med flyg Östersund-Stockholm-Umeå innebär i realiteten betydande tidsförlängningar på grund av tiderna för omstigning. Restiden 50 minuter genom direktflyg mellan Östersund och Umeå ska ställas mot totala flygtider på 2 timmar och 40 minuter via Stockholm eller 5 timmar och 30 minuter med tåg via Sundsvall och över 6 timmar och 30 minuter med buss via Dorotea. Utöver detta finns aspekter rörande att upptagningsområdet är hela Jämtlands län, att direktflyget möjliggör för vården att utbyta specialister mellan länen samt att andra flygplanstyper, med förbättrade möjligheter för funktionsnedsatta, också borde möjliggöra bättre marknadsförutsättningar för flygbolaget att (utan upphandling) trafikera delen Umeå-Luleå.

Se hela svaret i den bifogade pdfen till vänster.

Skriv ut

2 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer