Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Den nya cirkulationsplatsen är i korsningen mellan väg 90 och 92.

Lyssna

Rondell för säkrare korsning i Åsele

– Äntligen ser vi resultat av ett långsiktigt och strategiskt arbete. En rondell i Åsele har länge varit en prioriterad satsning i Västerbottens trafikplan, berättar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.
Trafikverket bygger den rondell som Region Västerbotten beslutat som en prioriterad åtgärd Västerbottens trafikplan.

– Äntligen ser vi resultat av ett långsiktigt och strategiskt arbete. En rondell i Åsele har länge varit en prioriterad satsning i Västerbottens trafikplan, berättar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Trafikverket bygger den rondell som Region Västerbotten beslutat som en prioriterad åtgärd i Västerbottens trafikplan.

Korsningen mellan väg 90 och 92, två viktiga transportleder för både persontrafik och tunga transporter har ett stort trafikflöde med hög andel av svängande trafik.

Många av de 1800 fordon som i medeltal passerar korsningen varje dygn har för hög hastighet. Just vid korsningen är hastigheten 50 km/h, men strax före och därefter ökar hastigheten upp till 110.

– Som det ser ut just nu utsätts framförallt de oskyddade trafikanter som går och cyklar till jobbet eller till affären för en onödig risk, därför innehåller förslaget även att anlägga en gång och cykelväg med säker passage i anslutning till rondellen, berättar Erik Bergkvist.

Kostnaden för bygget beräknas till 8 miljoner, ur det statliga anslaget för länets infrastruktur och ska ge en jämnare trafikrytm och positiva effekter på trafiksäkerheten.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, 070 618 68 55
Mårten Edberg, strateg infrastruktur, Region Västerbotten, marten.edberg@regionvasterbotten.se, 070 216 86 25

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

7 april, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer