Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Säkerställ Arlandas kapacitet innan eventuell nedläggning av Bromma

Region Västerbotten vill att Regeringen tar ett helhetsansvar vad det gäller säkerställandet av Arlandas kapacitet och funktion innan arrendetiden för Bromma flygplats löper ut 2038. Detta lades fram under arbetsutskottets sammanträde den 7 september i Umeå.

Arbetsutskottet vid Region Västerbotten har på erbjudan från Näringsdepartementet behandlat ett remissvar på rapporten ”Mer flyg och bostäder”. I rapportens slutsatser framkommer bland annat att Bromma flygplats sannolikt avvecklas år 2038 – ett beslut, som enligt Region Västerbotten, vore förödande om inte Arlandas kapacitet säkrats innan. I detta är man också fullt enig med den statliga samordnaren Anders Sundströms slutsatsatser.

Arbetsutskottet skriver att man delar huvudinriktningen i de slutsatser som förs fram i rapporten och trycker särskilt på betydelsen att Regeringen tar sig an uppmaningen att bära helhetsansvaret för den fortsatta utvecklingen i flygfrågan. Vidare belyses rapportens slutsats att Arlandas kapacitet och funktion som nationellt och internationellt nav behöver säkerställas innan en eventuell nedläggning av Bromma.

– Möjligheten till bra flygförbindelser är viktigt för Västerbotten. Länet utgör mer än en tiondel av hela Sveriges yta vilket innebär långa avstånd och restider. Tillgängligheten till marknader söderut är avgörande för tillväxt och utveckling på en rad områden och Arlanda har i det sammanhanget en strategiskt viktig betydelse. Regeringen måste därför säkerställa att det finns kapacitet även i framtiden, säger Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten.

Arbetsutskottet anser att detta är avgörande och att det bör vara en ledstjärna för Regeringens fortsatta agerande. Det viktigaste i närtid är, enligt arbetsutskottet, att Regeringen snabbt beslutar om att genomföra de utredningar och den tillståndsprövning som krävs för att byggandet av en fjärde landningsbana ska vara klart till och med 2035.

Arbetsutskottets beslut om remissvar går nu vidare till Förbundsstyrelsen och avhandlas den 22 september.

För mer information
Erik Bergkvist
erik.bergkvist@regionvasterbotten.se
070 618 68 55

Mårten Edberg, Infrastrukturstrateg vid Region Västerbotten
marten.edberg@regionvasterbotten.se
070-216 8 625

Skriv ut
8 september, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer