Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

En viktig milstolpe i arbetet med Gröna korridorer var när EU deklarerade den Botniska korridoren till TEN-T, vilket innebär möjlighet till medfinansiering från EU. Händelsen firades med tårta vid Europaforum Norra Sveriges konferens i Umeå, oktober 2013. På bilden Arja Tamminen, BGLC-projektets ekonom och Victoria Skeidsvoll, BGLC-projektets kommunikatör.

Lyssna

Sammankopplade transportkorridorer på järnväg

Bothnian Green Logistic Corridor, ett internationellt transportprojekt som leds av Region Västerbotten, har bland annat studerat transportbehovet från Umeå till Hallsberg och Örebro, vidare mot Norge och Tyskland/Polen.
– Finns det tillräckligt många aktörer som skulle vara intresserade i Umeå, öppnar sig möjligheterna att knyta samman länkarna och få en snabb, säker och miljövänlig transportförbindelse i såväl nord-sydlig riktning som öst-västlig riktning, säger Carina Aschan, projektledare för BGLCprojektet, Region Västerbotten

Bothnian Green Logistic Corridor, ett internationellt transportprojekt som leds av Region Västerbotten, har bland annat studerat transportbehovet från Umeå till Hallsberg och Örebro, vidare mot Norge och Tyskland/Polen.

Om behovet är tillräckligt stort, öppnar sig möjligheten att ansluta till BGLCs A2A-korridor, som nu är en realitet i södra Sverige.

A2A medger kompletta transportlösningar från norra Norge-Norra Sverige-Hallsberg-Karlskrona-Polen-Tyskland-Italien-Kroatien och intresset är stort.

– Finns det tillräckligt många aktörer som skulle vara intresserade i Umeå, öppnar sig möjligheterna att knyta samman länkarna och få en snabb, säker och miljövänlig transportförbindelse i såväl nord-sydlig riktning som öst-västlig riktning, säger Carina Aschan, projektledare för BGLCprojektet, Region Västerbotten

Nödvändigt med utbyggnad och smarta lösningar för befintligt nät
Läget är tämligen kritiskt då kapaciteten på järnväg är bedömd som otillräcklig. Norra Europa står för 90 procent av järnmalmsproduktionen inom EU. Finland, Norge och Sverige även är stora producenter av guld, koppar, zink, bly, silver, trä, pappersmassa och fisk. Redan idag är godstransporterna omfattande och förväntas öka med 50 procent fram till 2050.

Fulltåg med tre avgångar per vecka
Den förbättrade E12an och elektrifieringen av Umeå hamn med 4 timmars minskad omlastningstid har bidragit till att intresset bland företagen i norra regionen är på uppåtgående men ännu inte tillräckligt.
– På sikt tror vi dock på denna lösning. Om flera godsägare är intresserade så innebär det att vi kan få igång ett fulltåg med tre avgångar i veckan till/från Umeå till Hallsberg/Örebro, troligen billigare och betydligt mer miljövänligt än att gå på lastbil, säger Rolf Wännström, BGLC.

Omfattande logistikinvesteringar
Med tanke på att E12-stråket numera är TEN-T klassat av EU, och att investeringarna i Umeå hamn bidrar till förbättringar av logistiken mot den anslutande Botniabanan, samt även att TEN-T projektet ”Midway Alignment”, som bl.a. syftar till att få till stånd en miljövänlig färja mellan Umeå-Vasa, nu har påbörjats så har vi en logistik- och infrastrukturförbättring med råge i Umeå.
– Det är bara en tidsfråga innan vi ser mindre gods på väg och mer gods på järnväg, konstaterar Rolf Wännström, BGLC.

Fem länder samlas – i Umeå
Rolf Wännström och projektet övriga 29 partners från Sverige, Norge, Finland, Polen och
Tyskland, samlas 6-7 mars i Umeå för projektets slutkonferens. Medverkar gör bland annat Helmut Adelsberger, tidigare DG Move, EU Kommissionen, Rikard Engström, Trafikverket, Juhani Tervala, Finska transportministeriet, Rune Arnøy, Narviks hamn, Tuula Untinen, Logistikansvarig på Outukumpu, samt Fredrik Öjdemark, produktionschef på Scandfibre.

Ewa-May Karlsson, regionråd, Region Västerbotten, inleder konferensen.

BGLC
Carina Aschan, projektledare, tel: 070-341 07 61, e-mail: carina.aschan@regionvasterbotten.se
Pressansvarig: Victoria Skeidsvoll, 070-616 57 88, e-mail victoria.skeidsvoll@regionvasterbotten.se

Skriv ut

6 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • FÖR MER INFORMATION om projektets resultat
  Läs BGLCs rapport: ”Opportunity West – Potentialen för Intermodala Transportlösningar”, klicka här:
  http://www.bothniangreen.se/wp-content/uploads/2014/03/Opportunity-West-.pdf

  För mer info om rapporten, kontakta:
  Rolf Wännström, BGLC, 070-825 69 39, e-mail: rolf.wennstrom@consitor.se

  OM BGLC
  Sedan 2011 leder Region Västerbotten ett internationellt samarbete med Tyskland, Polen, Finland och Norge.
  Universitet, hamnar, regioner, städer, industri och logistikaktörer samarbetar för att utveckla infrastruktur i och kring den Botniska korridoren. (se bifogad karta).
  BGLC samarbetar med 60 associerade partners inom industrin, bland annat LKAB, Boliden, Volvo Lastvagnar, Outokumpu, Sveriges Byggindustrier, Nordlaks, Hallsbergsterminalen och BillerudKorsnäs.

  Alla korridorer i ett
  Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan, delar av det finska järnvägssystemet samt regioner och logistikaktörer i Norge, Tyskland och Polen finns med i projektet.
  Läs mer om BGLC: http://www.bothniangreen.se
  BGLCs samtliga rapporter: http://www.bothniangreen.se/reports/
  Bothnian Green Logistic Corridor finns även på Facebook.

Kommentarer