Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

Lyssna

Stor besvikelse över Trafikverkets förslag till nationell plan

– Norrbotniabanan finns inte med i den nationella transportplanen vilket inte var helt oväntat. Det kommer vi att starkt poängtera i remissen till regeringen, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd för Region Västerbotten. Första oktober vill regeringen ha in länets synpunkter på den nationella transportplanen 2014-2025 som nu är ute på remiss.

– Norrbotniabanan finns inte med i den nationella transportplanen vilket inte var helt oväntat. Det kommer vi att starkt poängtera i remissen till regeringen, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd för Region Västerbotten. Första oktober vill regeringen ha in länets synpunkter på den nationella transportplanen 2014-2025 som nu är ute på remiss.

I onsdags höll Region Västerbotten tillsammans med Trafikverket Nord en hearing med länets politiker och tjänstemän samt representanter från näringslivet om den nationella trafikplanen 2014-2025. Till den första oktober ska ett gemensamt yttrande lämnas till regeringen.

Den nationella transportplanen omfattar 189 miljarder kronor på väg-och järnvägsprojekt, varav Västerbotten tilldelas en miljard kronor under de kommande tolv åren.

De större infrastrukturprojekt i Västerbotten som får finansiering för 2014-2025 är:

• Västra länken, Umeås ringled – 870 miljoner kronor.

• Nya resecentrumet, Umeå centralstation får statlig medfinansiering 27 miljoner kronor.

• E4 – sträckan Lillåbron-Bygdeå byggs om till mötesfri 2+1-väg – 129 miljoner.

–  De projekt som Trafikverket har lyft fram i den nationella trafikplanen är inte nya. De var prioriterade redan under den föregående trafikplanen men blev försenade.

–  I den nya finns det inga pengar avsatta till Norrbotniabanan trots att EU har prioriterat den och lovat medfinansiering. Inte heller Kvarkenprojektet är prioriterat. Där har EU gått in med sex miljoner euro i projektets första fas till en ny färja mellan Umeå och Vasa.

– I förslaget till ny transportplan 2014-2025 finns det inga statliga pengar avsatta till dessa projekt under hela perioden, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd för Region Västerbotten.

Regionstyrelsens arbetsutskott presenterar 5 september sitt remissförslag på Trafiksverkets nationella plan 2014-2025 som efter godkännande ska vara inlämnat till regeringen första oktober.

 

För mer information:
Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten
Mobil: 070-618 68 55  erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070-216 86 25  marten.edberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22,ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
30 augusti, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer