Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Systemanalys för Västerbottens och Norrbottens län

Regionförbundet Västerbottens län och Länsstyrelsen Norrbotten har på uppmaningen av Trafikverket tagit fram en gemensam regional systemanalys då länen har gemensamma mål och syften med transportsystemens funktioner. Länen har till stora delar liknande förutsättningar, möjligheter och utmaningar, där samverkan är en viktig utgångspunkt för att nå den gemensamma framtidsbilden.

Strukturen för systemanalysen har upprättats utifrån Trafikverkets vägledning. De nationella målen tillsammans med länens regionala mål har varit utgångspunkten för att i bred samverkan formulera de högst prioriterade funktionerna inom transportsystemet som ska bidra till att nå den gemensamma målbilden för regionen.De högst prioriterade funktionerna är:

  • En samspelande region
  • Ett samverkande transportsystem
  • Tillgänglighet till Sverige och världen
  • Kapacitetsstark och robust järnväg

De fyra prioriterade funktionerna redovisas samlat och motiveras utifrån de mål och förutsättningarna som kommit fram vid framtagandet.

– Systemanalysen visar vilka de prioriterade funktionerna som vi anser är avgörande utgångpunkter för utvecklingen av transportsystemet i vår del av Sverige. Byggandet av Norrbotniabanan är en mycket viktig del i denna utveckling och jag förutsätter att Trafikverket i kommande förslag till Nationell transportplan lyfter in denna i sin helhet under kommande planperiod, säger regionrådet Erik Bergkvist i en kommentar.

För mer information kontakta

Mårten Edberg

Infrastrukturstrateg

070-2168625

marten.edberg@regionvasterbotten.se

 

 

Länkar till dokument

2016-10-25 Regional systemanalys Norrbotten och Västerbotten 2016

2016-10-25 missiv från Erik Bergkvist och Sven-Erik Österberg

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Trafikverkets inbjudan att ta fram en regional systemanalys

Skriv ut
26 oktober, 2016 |
Mårten Edberg
Mårten Edberg

Kommentarer