Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Bothnian Green Logistic Corridor

Gröna transportlösningar för Europas framtid

Projektet Bothnian Green Logistic Corridor arbetade för effektivisering av infrastrukturen på den Botniska korridoren med förgreningar. Korridoren är en viktig länk för godstransporter mellan norra Skandinavien och Centraleuropa.

I BGLCs arbet ingick studier av fraktvolymer och transportflöden för att förbättra knutpunkter och åtgärda olika typer av flaskhalsar. Tester av ny teknik och analyser av ekonomiska effekter kommer också att genomföras liksom insatser för ökad samverkan mellan industri, näringsliv och myndigheter.

Arbetet resulterade bland annat i en grön transportstrategi för den Botniska korridoren. Strategin innehåller konkreta förslag på hur korridoren kan effektiviseras och utvecklas på ett hållbart sätt.

Norra Skandinaviens basindustri står för en stor del av EU:s råvaro- och basproduktförsörjning och produktionen förväntas öka samtidigt som transportsystemen står inför stora utmaningar. Effektiva transportlösningar är avgörande för så väl regional som europeisk utveckling.

Region Västerbotten ledde projektet som involverade partner från fem olika länder: Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Polen. BGLC engagerade även representanter från myndigheter, regioner, universitet och näringsliv. I projektet ingick också 62 associerade partners från stora industrier som Volvo, LKAB, Smurfit Kappa och Boliden.

Projektet pågick under perioden 2011-2014 och delfinansierades av EU:s Baltic Sea Region Programme.

Läs mer på
bothniangreen.com
BGLC på Facebook

Kontakt
Mårten Edberg
Infrastrukturstrateg

+46 (0) 70-2168625
marten.edberg@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 13 mars, 2017 kl 13:52 av Mårten Edberg