Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Länstransportplan för Västerbottens län 2014 – 2025

Regionförbundsstyrelsen fattade beslut om Länstransportplanen den 8 maj.

Utgångspunkter

Utgångspunkten för den reviderade länstransportplanen för perioden 2014-2025 är nuvarande länstransportplan för åren 2010-2021. Nuvarande prioriteringar av specifika objekt kvarstår. Men dessa har, utifrån den dialog som förts under planprocessen, i vissa fall justerats tidsmässigt eller utifrån uppdaterade kostnadsberäkningar.

För perioden 2022-2025 har utgångspunkten varit att inte peka ut specifika objekt utan att för denna period peka på ett antal utvecklings eller brist områden som behöver fördjupas ytterligare och utredas med åtgärdsvalsstudier innan specifika objekt beslutas. Åtgärdsvalsstudierna kommer att få betydelse både för det som sker bortom år 2021 och för prioritering inom olika åtgärdsområden under planperioden 2014-2025.

Västerbottens tre målbilder

Ett mål är att rese-, transport- och kommunikationsmöjligheterna är väl utvecklade inom landsdelen, med de omgivande länen, med EU som helhet och världen i övrigt.

Det andra målet är att lösningarna utformas för att ge bästa utfall för tillgänglighet, långsiktig konkurrenskraft, jämställdhet, trygghet, klimat, hälsa och landskap.

Tillgänglighet och god funktion uppnås dock inte enbart genom att bygga transportinfrastruktur och/eller att utveckla trafikering. Därför är det tredje målet att utveckla ett väl fungerande samspel mellan regional utvecklingsplanering, fysisk samhällsplanering och transportplanering.

Länstransportplan för Västerbotten län 2014-2025

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 11:12 av Mårten Edberg