Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om oss

Vårt arbete innehåller en mängd arbetsuppgifter. Det handlar om att fastställa länstransportplanen efter det att regeringen beslutat om slutgiltiga ramar. Vi ska också i samråd med Trafikverket se till att genomförandet sker på ett effektivt sätt. Då är möjligheten till finansiering via strukturfonderna av stor betydelse och därmed ett prioriterat område för Region Västerbotten.

Utöver de insatser som prioriterats inom länstransportplanen finns också en nationell plan, där det finns möjlighet att få medel i särskilda potter genom att föra fram särskilda infrastrukturprojekt som i sin tur konkurrerar med projekt från övriga delar av landet.

Nödvändigt påverka EU

Andra viktiga frågor är vårt engagemang inom Europaforum, där infrastrukturfrågorna är centrala. Vi behöver påverka EU:s kommande Östersjöstrategi. Kommande prioriteringar för EU:s TEN-T system (TransEuropean Network -Transport) är också av stor betydelse. Där arbetar vi tillsammans med aktörer i de nordliga delarna av Sverige och Finland för Botniska korridoren och att den ska pekas ut som ett så kallat strategiskt projekt.

Region Västerbotten arbetar också för att lyfta fram det väst-östliga E12-stråket Norge-Sverige-Finland och dess vidare kopplingar mot Ryssland och EU, där förbindelsen Umeå-Vasa är av stor betydelse. I detta arbete ingår att E12:an ska få TEN-T status i hela dess sträckning.

Tillsammans med andra regioner inom EU är vi dessutom med och påverkar den europeiska transport- och infrastrukturutvecklingen inom CPMR:s transportgrupp, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe.

Vi har dessutom ett stort engagemang i projektet Trans-Baltic, som bland annat ska se till att vi får hållbara godstransporter i Östersjöområdet.

Kontakt

Mårten Ednerg Foto: Patrick Trädgårdh

Mårten Edberg

Infrastrukturstrateg

+46 (0)70-2168625

 

Heidi Thörnberg

Kollektivtrafikstrateg

+46 (0)70-5165735

Uppdaterad 26 augusti, 2015 kl 11:31 av Mårten Edberg

Förslag på ny organisation

Landstingsstyrelsen föreslår en ny förtroendemannaorganisation samt förvaltningsstruktur för den nya regionkommunen till landstingsfullmäktige. Samtidigt har arbetet med att rekrytera en regiondirektör påbörjats.

Ett steg närmare regionkommun 2019

Nu har landstingsstyrelsen formellt skickat in ansökan om att bilda regionkommun till regeringen. Om allt går enligt planerna fusionerar Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten till en ny regionkommun från den 1 januari 2019. Beslut väntas under våren 2018.