Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Under 2014-2015 driver Region Västerbotten projektet ”Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv”. Projektet medfinansieras av tillväxtverket genom programmet ”samhällsplanering för näringslivets utveckling”

Syftet med projektet är att stärka det territoriella perspektivet i arbetet med hållbar tillväxt samt att utveckla samspelet mellan kommunernas översiktsplaner och regionala mål, strategier och planer.

En projektbeskrivning hittar ni här: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

I projektet tar en arbetsgrupp med företrädare för kommuner, Länsstyrelsen och Region Västerbotten fram en metodutvecklingsrapport som ger rekommendationer för fortsatt arbete. Tre seminarier kommer att arrangeras under projekttiden.

Den 17 december 2014 hölls en kick off för projektet med föredragningar från nationell, regional och lokal nivå. Presentationerna från dagen hittar ni nedan.

För eventuella frågor kontakta projektledare: maud.ericson@regionvasterbotten.se

Presentationer Lycksele 17 december 2014

Boverket:

Regional planering under utveckling

Storumans kommun:

Attraktiva Storuman

Region Västerbotten:

Tillväxt och fysisk planering

Skaraborgs kommunalförbund:

Strukturbild Skaraborg

Metodbeskrivning: https://www.dropbox.com/s/47eiy4naueadhu8/Metodbeskrivning%20omr%C3%A5desrapport.pdf?dl=0

Tillväxtverket:

Tillväxtskapande samhällsplanering

 

 

Uppdaterad 7 mars, 2016 kl 16:46 av Mårten Edberg