Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Urspårningar har hänt förr och händer igen

I lördags skedde en urspårning söder om Älvsbyn, och för två år sedan spårade ett godståg ur på Stambanan mellan Långsele och Bräcke i Jämtland.
– Varje urspårning får stora ekonomiska konsekvenser, inte bara för näringarna i norra Sverige. Valsverket i Borlänge drabbas av problem om inte trafiken kommer igång på onsdag, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

I lördags skedde en urspårning söder om Älvsbyn, och för två år sedan spårade ett godståg ur på Stambanan mellan Långsele och Bräcke i Jämtland.

– Varje urspårning får stora ekonomiska konsekvenser, inte bara för näringarna i norra Sverige. Valsverket i Borlänge drabbas av problem om inte trafiken kommer igång på onsdag, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Erfarenhet från tidigare urspårning
Urspårningen den 17 januari 2011 innebar fyra dagars avbrott med mångmiljonkonsekvenser och det tog två veckor innan banan fungerade fullt ut.
Olyckan fick stora konsekvenser för IKEA, Volvo Lastvagnar, Boliden, Elektrokoppar, SSAB Tunnplåt, SCA, Smurfit Kappa kraftliner, Outokumpu, Green Cargo och Cargo-Net. Ökade transportkostnader hamnade på cirka 9 miljoner kronor och förlorade intäkter beräknades till cirka 67 miljoner kronor.

Bättre beredskap med Botniabanan
– Trots att Botniabanan ännu inte är fullt utbyggd med anslutningar mot Ådalsbanan ger den ändå en beredskap. Hade lördagens olycka hänt söder om Umeå skulle de ekonomiska konsekvenserna troligen blivit mindre, säger Erik Bergkvist.
Norr om Umeå finns inte samma beredskap, Norrbotniabanan saknas och Erik Bergkvist tycker det är uppenbart att regeringen och Trafikverket måste tänka om inför den infrastrukturplan som nu håller på att tas fram.
– Norrbotniabanan är en absolut nödvändighet för att långsiktigt säkerställa godstransporterna, men innan dess måste förbättringar göras på såväl Tvärbanan som Inlandsbanan, säger Erik Bergkvist.

Inlandsbanan har inte tillräcklig kapacitet
Lördagens olycka, söder om Älvsbyn gör att tågen får ledas över inlandsbanan som bara klarar 3 av de 23 godståg som varje dygn trafikerar Stambanan på den sträcka som drabbats av rälsbrottet. Enkelspår, räls som inte tål höga axellaster, ett åldrat signalsystem och för få mötesplatser tillåter inte högre kapacitet på Inlandsbanan och Tvärbanan.
Samtidigt har också Trafikverket stoppat all persontrafik mellan Umeå och Lycksele förbi Hällnäs.

Bristen på alternativ ett hot mot industrin
Utredningen om den tidigare olyckan som gjordes på uppdrag av Norrbotniabanan visar att de drabbade företagen var överens om att bristen på redundans inom det svenska järnvägsnätet är ett allvarligt hot mot de svenska industriföretagens fortlevnad.
– Statistiken visar att en olycka kan hända igen och det är nu nödvändigt att planerna för Norrbotniabanan kommer igång på allvar för att skapa långsiktig trygghet för näringar i norra Sverige och Sveriges exportbehov, säger Erik Bergkvist.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, strateg Infrastruktur, Region Västerbotten, marten.edberg@regionvasterbotten.se, 070 216 86 25
Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

14 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer