Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Christina Lugnet, gruvsamordnare, Per Bondemark, Magnus Svensson, SCA, ordförande Näringslivets Transportråd, pratade om tågtransporterna möjligheter och utmaningar för norra Sverige. Foto: Carina Hedenberg

Lyssna

Västerbotten i Almedalen: Hur löser vi järnvägstransporterna i norra Sverige?

– Vad krävs för att tåget ska bli ett tryggt och konkurrenskraftigt alternativ till bil och flyg?

– Vad krävs för att tåget ska bli ett tryggt och konkurrenskraftigt alternativ till bil och flyg? Räcker förslagen i den nationella planen för att möta näringslivets behov av järnvägstransporter? Och är det en kostnad eller en investering att satsa på järnvägen?

Dessa frågeställningar berördes under tisdagens seminarium i Almedalen ”På gamla spår mot framtiden” som arrangerades av Botniska korridoren, Ostkustbanan, Norrbotniabanan samt Bothnian Green Logistic Corridor och Näringslivets transportråd.

Inbjudna politiker och industriföreträdare samtalade med representanter från tågoperatörerna och EU-kommissionen inför en fullsatt publik.

Moderator Leif Zetterberg, inledde med att ”det sker saker i norra Sverige som man i söder inte riktigt förstår” och påtalade att 90 procent av EUs totala järnmalmsproduktion äger rum i norra Sverige samt att bruttionationalprodukten per anställd är högst i Norrbotten – därefter kommer Stockholm”.

Edward Riedel, (M) fokuserade på att alla transportslag behövs medan Lars Johansson (S), påpekade att basnäringen i Norrland är av stor betydelse även för dem i Göteborg. ”Det finns en tydlig koppling mellan Göteborgs hamn och basnäringen i Norrland. Därför är det viktigt att vi satsar på transporter i glesbebyggda områden”.

”10 000 spårkilometer i Sverige – det vill säga fler spårkilometer per person än något annat land i Europa, det har vi i Sverige”, säger Christel Wiman, Tågoperatörerna.

”Järnvägen byggdes ursprungligen för godset och fortfarande är vi beroende av att den fungerar, inte bara för industrins skull. Järnvägen möjliggör regionförsörjning som inget annat transportslag.”

Christer Fritzon, VD på SJ berättade att företaget sedan avregleringen ökat volymen med över 70 procent. ”Nio av tio tåg var i tid förra året. Men på vissa sträckor måste vi bli bättre genom att samarbeta mer med operatörerna. Vi är på rätt väg men har en bit kvar”, sa Fritzon. ”Istället för att laga våra fordon har vi börjat bygga bort felen. Vi har hittills investerat en miljard samtidigt som vi ger också bra information till våra kunder.”

 Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd, pratade om det nya förslaget till plan för infrastruktur 2014-2025 som enligt honom innehöll många bra inslag. ”Propositionen anger en viljeinriktning på att satsa mer på infrastrukturen. Det finns också ett godsstråkperspektiv som är välkommet.”

Per Bondemark, som också är vice ordförande på SSAB, exporterar 6000 ton stål varje vecka. ”En urspårning leder till enorma kostnader och en ohyggligt stor logistikapparat som måste fungera. Våra produkter måste fram, vilket leder till att vi får styra om transporterna och chartra fartyg för att klara leveranserna. För oss är en satsning på Botniska korridoren oerhört viktig”, menar Per Bondemark.

 Christina Lugnet, gruvsamordnare, talade om miljövinsterna och att ett malmtåg motsvarar 70 lastbilar. ”Det är ohållbart att köra tunga transporter på väg”.

Magnus Svensson, SCA påpekade att små brister innebär stora kostnader för industrin. ”Miljontals kubikmeter råvaror kommer inte fram för att det saknas en kortare sträcka här och där. Omlastning till långtradare kostar pengar för industrin som har det svårt redan nu”, menade han. ”De samhällsekonomiska vinsterna av en snabb upprustning är uppenbar. Ett avtal får inte ta trettio år, då är affärsfönstret för oss borta. Senfärdigheten är ett stort problem”.

 Torbjörn Sunesson, chef för verksamhetsområde Samhälle, Trafikverket, pratade om det nya förslaget. ”522 miljarder ska användas på bästa sätt. Kapacitetsutredningen lyfte fokus från infrastruktur till kapacitet. Det handlar om flöden för gods och människor. Det är oerhört viktigt att vi jobbar tillsammans för att skapa möjligheter för industrin och dess behov”, menade Sunesson.

Gerhard Troche från DG Move lyfte fram kommissionens syn på godstrafik. ”Vi ser Sverige som en förebild av hur det borde fungera med uppdelningen av gods- och persontrafik”.

Se webbtv från seminariet: http://bambuser.com/v/3708443

För mer info, se:

http://bothniancorridor.com

http://nyaostkustbanan.se

http://www.norrbotniabanan.se/en/

http://www.bothniangreen.se

 

För mer information:

Tina Stjernberg, Bothnian Corridor, for more info:

tina.stjernberg@sundsvall.se , +46 70 191 32 35

 

Text: Victoria Skeidsvoll

Foto: Carina Hedenberg

 

Skriv ut
4 juli, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer