Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten i dialog om flygets framtid

Vilka effekter får en eventuell nedläggning av Bromma flygplats och en utveckling av Arlanda för Västerbotten?

Vilka effekter får en eventuell nedläggning av Bromma flygplats och en utveckling av Arlanda för Västerbotten? Frågorna diskuterades vid ett möte mellan representanter från länet och regeringens samordnare i frågan.

Bo Bylund är utsedd av regeringen som biträder samordningsmannen för flygkapacitet och bostäder i Stockholmsregionen. Vid ett möte under torsdagen mellan aktörer i Västerbotten och Bo Bylund diskuterades effekterna av utvecklingen av flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen ur ett Västerbottensperspektiv.

Samordnaren ska analysera kapacitetsfrågor och tillgänglighetsfrågor med utgångspunkt från långsiktiga behov. Fokus ligger på hur Arlandas kapacitet skulle kunna stärkas och öka för att kunna ta emot flyget från Bromma flygplats och även öka konkurrenskraften internationellt. I Västerbotten skulle en eventuell nedläggning av Bromma flygplats påverka trafiken från Umeå City Airport, där ett flertal avgångar dagligen tar resenärer till Stockholm och vidare i Sverige och världen. Även andra flygplatser i länet kan komma att påverkas, eftersom de är starkt beroende av att Arlandas kapacitet tillräcklig. Något som skulle kunna påverkas negativt om trafiken på Bromma flyttas till Arlanda.

– Att det finns goda möjligheter att flyga till och från regionen är en viktig utvecklingsfråga, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Vi jobbar för att förstärka flygtrafiken till regionen och därför bevakar vi frågan om Bromma Flygplats väldigt noggrant.

Bo Bylund menar att prognoserna visar på en fördubbling av flygtrafiken till och från stockholmsregionen till 2040, där i stort sett all ökningen skulle ske på Arlanda. Frågan om Bromma flygplats framtid är i stor utsträckning en lokalpolitisk fråga för Stockholms stad som är markägaren och där en efterfrågan för att tillgängliggöra marken för stadsutveckling finns. Erik Bergkvist är kritisk till att frågan om Bromma flygplats framtid påverkas av Stockholm stad i så stor utsträckning:

– Flygkapaciteten till Stockholm måste ses som ett riksintresse, därför ser jag det som ett problem att Stockholm kommunfullmäktige har så stor makt att påverka den här frågan.

Umeå är en av de städer som har flest resenärer som flyger på Bromma, ca 30 procent av resenärerna mellan Umeå och Stockholm reser via Bromma flygplats.

Umeå City Airport är också den enda flygplatsen i länet som har full konkurrens på flygtrafiken till Stockholm (fler bolag och två destinationer i Stockholm). Övriga flygplatser i länet har i dagsläget bara linjetrafik med ett flygbolag vilket innebär en bristande konkurrenssituation.

– På sikt måste den totala flygplatskapaciteten i huvudstaden ökas och Arlandas roll som nationell hub stärkas. Därför bör man redan nu påbörja processen för en fjärde bana på Arlanda.

Samordnarens uppdrag ska redovisas i oktober 2016.

För mer information:

Erik Bergkvist, 070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Mårten Edberg

Infrastrukturstrateg vid Region Västerbotten

070-216 86 25, marten.edberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
4 december, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer