Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist, (S), regionråd.

Lyssna

Västerbotten nollas i nationella infrastrukturplanen

– Behöver jag ens säga att jag är besviken? det är bedrövligt att man ens nämner en så liten del av Sveriges sämsta sträcka längs E4an som en större satsning, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.
Trafikverket har utfört projektering och planering för breddning och mötesseparering av en sträcka på 6 mil och dessutom utfört möten med fastighetsägare.

Den enda lite större satsningen för Västerbotten som ingår i den nationella infrastrukturplanen är en 8 kilometer lång sträcka av E4an mellan Djäkneboda och Bygdeå som ska mitträckessepareras och breddas. Byggstart någon gång mellan 2020 och 2025.
– Behöver jag ens säga att jag är besviken? det är bedrövligt att man ens nämner en så liten del av Sveriges sämsta sträcka längs E4an som en större satsning, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Trafikverket har utfört projektering och planering för breddning och mötesseparering av en sträcka på 6 mil och dessutom genomfört träffar med fastighetsägare.
– Därför är det fog att tro att även Trafikverket är besviket idag, säger Erik Bergkvist.

Inte ett ord om Norrbotniabanan ingår i planen och inte heller en nödvändig koppling mellan Ådalsbanan och Botniabanan för att förenkla godstransporter längs Botniabanan.
I förslaget som delvis har omarbetat hade Västerbotten 0,54 procent av andelen investeringar över 50 miljoner. En andel som uppenbart måste minskat ytterligare eftersom namngivna objekt på andra håll i landet har tillkommit.
– Satsningarna är för låga i förhållande till näringslivets behov och Västerbottens positiva utveckling, säger Erik Bergkvist.

I planen ingår en uppräkning av förbättringsarbeten som exempelvis slipersbyte längs Skelleftebanan, ommålning av bro över Paubäcken, spårväxelbyte i Österås längs banan mellan Hällnäs–Storuman, bullerskydd i Kåge och beläggningsunderhåll på E4an vid länsgränsen mot Norrbotten. Satsningar ingår också på gång-, cykelvägar och hållplatser i Hemavan och Betseledammen, mötesstation i Hällnäs och plattform i Vännäs. Planen innehåller även medel för satsningar som redan är påbörjade eller till och med avslutade exempelvis förbifart Umeå och Resecentrum vid Centralstationen i Umeå C. Driftbidraget till Inlandsbanan ökar med 20 procent.

– Det här är självklarheter och det är bara att konstatera att ingen investering av betydande omfattning hamnar i Västerbotten under kommande 10-årsperiod och det är riktigt illa för näringslivet i norra Sverige, och Västerbottens möjlighet till ökad tillväxt, uttrycker Erik Bergkvist.

För mer information:
Erik Bergkvist 
(S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, marten.edberg@regionvasterbotten.se, 070 216 86 25
Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

8 april, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer