NYHETER 2022-09-12

Tre snabba frågor till regionens nya smittskyddsläkare

Hej Maria Marklund! Du är Region Västerbottens nya smittskyddsläkare, här får du tre snabba frågor.

Kvinna med mellanblont hår och glasögon, tittar in i kameran och ler. Foto.

 

Vad ska bli det roligaste med din roll?

Att smittskyddsarbetet spänner över ett stort fält av olika områden. Att jag ska få arbeta förebyggande på olika sätt till exempel genom vaccination och utbildning och även hantera både nya och kända smittor i befolkningen. Samarbete med olika aktörer är roligt och där tror jag att mina erfarenheter från vårdhygien kommer att komma till användning.

Vad ser du för utmaningar?

Ja det är väl även här att det spänner över ett stort område, det är mycket att sätta sig in i. Det känns tryggt att det är en erfaren och kompetent arbetsgrupp som jag kommit till. Den oroande utvecklingen gällande antibiotikaresistens är en stor utmaning och där behöver vi fortsätta att arbeta förebyggande. En annan utmaning är att på ett bra sätt kunna kommunicera med Västerbottens invånare gällande smittor och smittförebyggande åtgärder.

Vad motiverar dig att kliva ur sängen varje morgon?

Jag tycker att livet är kul. Jag är ingen morgonmänniska men när jag kommit upp ur sängen hugger jag tag i dagen. Att ha ett arbete som är roligt och utmanande och ett privatliv som ger energi är en ynnest.

 

Tillbaka till nyhetslistan