Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: CC Thomas https://www.flickr.com/photos/_-o-_/

Lyssna

Fler västerbottningar och ökad sysselsättning i länet

Västerbottningarna blir allt fler. I dag finns i länet 261 112 invånare, aldrig har så många bott i Västerbotten som nu. Arbetsmarknaden i länet är positiv med ökad sysselsättning, men fortfarande är arbetsmarknaden ojämställd. Det visar det senaste konjunkturläget för Västerbottens län från Region Västerbotten.

Västerbottningarna blir allt fler. I dag finns i länet 261 112 invånare, aldrig har så många bott i Västerbotten som nu. Arbetsmarknaden i länet är positiv med ökad sysselsättning, men fortfarande är arbetsmarknaden ojämställd. Det visar det senaste konjunkturläget för Västerbottens län från Region Västerbotten.

– Det är glädjande siffror att vi blir fler västerbottningar, samtidigt innebär den ökande befolkningen att det även bli större barnkullar inom skolan. En stor utmaning de kommande tio åren är bristen på utbildade lärare, säger Ewa-May Karlsson, (C), regionstyrelsens vice ordförande.

– Vissa lärargrupper minskar kraftigt på grund av pensionsavgångar utan att det kompenseras av de flyttar in eller utbildas nya lärare i tillräcklig omfattning. En god kunskapsbas hos de som ska bli vuxna är betydelsefull för länets utveckling i ett längre tidsperspektiv.

Positiv utveckling för arbetsmarknaden

Konjunkturläget i Västerbotten följer den nationella konjunkturen med en fortsatt återhämtning. Arbetsmarknaden visar på en tydlig positiv utveckling under början av 2014 med ökande sysselsättning samtidigt som antalet varsel är lägre än förra året. Återhämtningen har hittills skett genom att efterfrågan i Sverige har ökat. En mer positiv utveckling i Europa och världen börjar visa tecken på att öka efterfrågan på svenska varor och tjänster även i utlandet.

En tillbakablick visar att Västerbotten kan ha påverkats mer av finanskrisen än övriga Norrland och Sverige. Den minskade efterfrågan i omvärlden ledde till en kraftig minskning av varuexporten i länet efter 2008. Det är framförallt verkstadsindustrin och partihandeln som såg en kraftigt minskad export under perioden.

Arbetsmarknaden inte jämställd

Kvinnor i Västerbotten har svårare att få en ledande position på arbetsmarknaden än män och det gäller oavsett om de är en kvinno- eller mansdominerad bransch. En jämförelse visar att kvinnor inte blir chefer i samma utsträckning som de är anställda i branschen. I många branscher har även kvinnor i ledande position högre utbildningsnivåer än män i ledande position. Förutsättningarna för en hållbar långsiktig tillväxt ökar i regioner som är mer jämställda genom att det bland annat kan bidra till regional attraktivitet och förbättrad innovationskapacitet.

I Västerbotten är jämställdhet ett prioriterat perspektiv för hållbar tillväxt i länets regionala utvecklingsstrategi 2014-2020.

Ladda ned konjunkturläge Västerbotten sommar 2014 här: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/06/Konjunkturläge-Västerbotten-sommar-2014-1.pdf

För mer information:

Ewa-May Karlsson,(C), regionstyrelsen vice ordförande, Region Västerbotten ,ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94
Anna Norin, utredare vid enheten för regionval utvecklingsplanering, Region Västerbotten, 070 396 57 03, anna.norin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör Region Västerbotten,  070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
11 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer