Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Flera projekt för destinationsutveckling

Just nu pågår många projekt med koppling till besöksnäringen i Västerbotten. Tre av dem är INTILL, Effekt och Destination Capacity Building. Projekten som täcker olika delar av Västerbotten har destinationsutveckling som gemensam nämnare.

Just nu pågår många projekt med koppling till besöksnäringen i Västerbotten. Tre av dem är INTILL, Effekt och Destination Capacity Building. Projekten som täcker olika delar av Västerbotten har destinationsutveckling som gemensam nämnare.

Projekt INTILL

I projektet ligger fokus på ökad internationalisering mellan de tre destinationerna Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland. Destinationerna har många olikheter, men också många likheter.

Ett annat mål är att öka antalet besökare året runt.

– Vi vill släta ut och upptäcka nya delar av året, sa Elisabet Jonsson, verksamhetsledare vid Hemavan Tärnaby.

Projektet finansieras av åtta kommuner och Region Västerbotten.

En av satsningarna man gjort i projektet är att ta fram en digital tidning för att kunna nå en större kundgrupp. Kommunikationen överlag har trappats upp med hjälp av projektet, bland annat via sociala medier och klustersamverkan.

– Vi klustrar mellan destinationer, region och landsgränser, sa Elisabeth Jonsson.

Gold of Lapland ser en stor affärsnytta i projektet och satsar extra på export. En särskilt prioriterad målgrupp är DINKS, par som reser utan barn.

– Vi fyller det här projektet lite olika, utifrån våra behov och vilka vi är, sa Karin Fällman, verksamhetschef vid Gold of Lapland.

En del av projektet tittar särskilt på tillgänglighetsaspekten:

– Tillgänglighet handlar både om möjlighet att röra sig i regionen och ha mobiltäckning. Det är vi medvetna om och tänker på i projektet, sa Elisabet Jonsson.

 

Projekt Effekt

Projekt Effekt berör Umeåregionen med syfte att utreda hur en modell kan tas fram för att företag inom besöksnäringen ska kunna jobba bättre tillsammans med bland annat hållbarhetsfokus och marknadsetableringar.

– Vi tror att det kan resultera i att varumärket för destinationen förstärks internationellt och internationellt, sa Sirpa Kärki, projektledare.

Precis som i Intill-projektet vill man förlänga säsongen vid destinationen.

– Företagen kan inte leva på ett halvår i taget, vi måste kunna ta emot besökare året om, sa Sirpa Kärki. Det måst vi för att öka omsättningen i branschen.

Utöver att förlänga turistsäsongen vill projektet också jobba med tematisering av besöksnäringen. Stad och land tillsammans är ledorden.

 

Destination Capacity Building

Skellefteå och Sorsele ingår i ett stort strukturfondsprojekt tillsammans med Norrbotten- Destination Capacity Building.

Det är den globale resenären som är intressegruppen för projektet och jobbet innefattar

destinationsutveckling, marknadsutveckling, affärs- och produktutveckling.

I projektet jobbar flera parter tillsammans med turismföretagen för att kartlägga allt som kan förstärka besöksnäringen t.ex. hemsidor och tillgänglighet i form av information på olika språk.

– Jag tror att en politisk handling som realiserandet av en storregion skulle kunna hjälpa besöksnäringen väldigt mycket, sa Maria Broman, vd vid Visit Skellefteå.

Läs mer om Destination Capacity Building här.

 

För mer information:

Annika Sandström

Läsnturismchef

070-550 16 08, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

Skriv ut

13 oktober, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer