Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Detaljhandeln är stark i de kommuner med turism och inflyttning av inrikes födda.

Lyssna

Konjunkturläge Västerbotten – oro och tillförsikt

En ökning av öppet arbetslösa och minskning av antalet lediga platser hos arbetsförmedlingen. Tydligt är också att ohälsan i högre grad drabbar de som inte har jobb. Ohälsa bland de som inte jobbar är oroande tycker Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Vikande efterfrågan i omvärlden påverkar även Västerbotten. Höstens konjunkturrapport för Västerbotten visar både glädjande och oroande statistik.
Läs Konjunkturläge Västerbotten hösten 2012

Rapporten visar en avmattning på arbetsmarknaden med en ökning av öppet arbetslösa och minskning av antalet lediga platser hos arbetsförmedlingen. Tydligt är också att ohälsan i högre grad drabbar de som inte har jobb.
Detaljhandel har en stark utveckling i flera kommuner. Starkast är utvecklingen i kommuner med relativt omfattande turism och relativt stor inflyttning av utrikes födda. Transporter av varor och personer är den största källan till utsläpp av växthusgaser, vilket visar på behovet av miljövänliga transportsystem.

Att ohälsan är så hög bland de som inte jobbar är oroande tycker Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.
– Ohälsa och sämre ekonomiska förutsättningar förstärker varandra och därför måste vi ta alla varningar om varsel på arbetsmarknaden på allvar.

Ohälsa kan förvärra arbetskraftsbrist
Samtidigt står länet inför en utmaning i form av brist på arbetskraft och Erik Bergkvist menar att en stigande ohälsa bland arbetslösa kan få förödande konsekvenser.
– Arbetslösa är en resurs för framtida arbetskraftsbrist, men då behövs utbildning och drägliga ersättningsvillkor, säger Erik Bergkvist.

Stark kronkurs
Rapporten visar också att Västerbotten står och väger inför en sämre period med en lägre tillväxt för 2012 jämfört med 2011.
– Råvaruexporten drabbas extra hårt när det är oro i omvärlden och just nu en stark kronkurs. Därför måste vi satsa på flera näringar som exempelvis råvaruförädling, platsoberoende tjänstesektor och kreativa näringar, menar Erik Bergkvist.

Lönsamt att vara välkomnande
Erik Bergkvist lyfter också Sorsele som en vinnare i sin satsning på att ta emot flyktingar. Sorsele har den största ökningen av detaljhandelns omsättning för perioden mellan 2007 och 2011.
– Ett öppet och välkomnande sinnelag är även en lönsam affär, säger Erik Bergkvist.

Kartläggning av varsel
Konjunkturrapporten för 2012 visar på en avmattning, men från ett bra läge.
– Även om vi vet att vi har goda förutsättningar för en positiv tillväxttakt på längre sikt måste vi ta den mängd varsel som aviserats under oktober månad på allvar, säger Erik Bergkvist.
Norrlandsfondens konjunkturbarometer som tagit temperaturen på länets företag visar också en minskad orderingång i vissa branscher.
Det samlade läget motiverar Region Västerbotten att göra en mer grundlig kartläggning över varslen i nuläget och en utveckling i nära framtid.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Anna Norin, utredare vid enheten för regionval utvecklingsplanering, Region Västerbotten, 070 396 57 03, anna.norin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

7 november, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer