Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nationella aktörer vill att besöksnäringen ska förbubblas

Vid Länsturismkonferensen i Lycksele närvarade flera av besöksnäringens större branschorganisationer och myndigheter, bland annat Svensk turism, Tillväxtverket, Visit Sweden och Visita.

Vid Länsturismkonferensen i Lycksele närvarade flera av besöksnäringens större branschorganisationer och myndigheter, bland annat svensk turism, Tillväxtverket, Visit Sweden och Visita.

Turismen i Sverige förväntas att öka med 66 procent till 2030. svensk turism vill att hela landet ska dra nytta av detta.

– Det finns inga förlorare, bara vinnare. Det gäller att hålla ihop t.ex. Lycksele och Stockholm så att de kan dra nytta av varandra, sa Mats Hedström vid Svensk Turism.

Inom turismen skapas fler jobb än på den övriga arbetsmarknaden. Svensk turism pekar särskilt på besöksnäringens förmåga att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, bland annat unga och utrikes födda.

Tydliga tecken på tillväxtfaktor

– Inom tre år är 28 miljoner personer ute i världen redo att besöka Sverige som turister. Hur många är ni redo att ta emot i er regioner?

Det var en fråga som Katrien Vanhaverbeke från Arena för tillväxt ställde till deltagarna vid Länsturismkonferensen.

Besöksnäringen måste genomsyras av flernivåstyre, då det är en komplex bransch med flera intressen från privata, civila och offentliga aktörer. Enligt Arena för tillväxt så är samverkan nyckelordet för att besöksnäringen ska kunna utvecklas.

– På lokal nivå finns flera förvaltningar som berör turismen t.ex. tekniska kontoret, byggnadskontoret, fritidsnämnden, kulturnämnden och utbildningsnämnden, sa Katrien Vanhaverbeke. Vet alla dessa om att de påverkar förutsättningarna för besöksnäringen?

Arena för tillväxt har identifierat att i de kommuner där man förstått att samverkan är nyckeln har en mer välutvecklad besöksnäring, vilket ger andra positiva effekter. Till exempel visar de kommunerna på hög sysselsättningsgrad, bredare branschutbud, ett starkt näringsliv, kraftigare prisutveckling på hus m.m.

En annan part som gjort kartläggningar av besöksnäringen är Tillväxtverket, som bland annat gjort ett bokslut för turismen 2014. Summan uppgick till 96,5 miljarder kronor med 159 200 sysselsatta i hela Sverige. Man ser att när sysselsättningsgraden i andra basnäringarna minskar så ökar sysselsättningen inom turismen.

– De som spenderar mest i Sverige är norrmän, finnar och ryssar och de är främst intresserade av är shopping, mat, sightseen, utflykter och skog och mark, sa Terese Lindberg, Tillväxtverket.

Vid Visit Sweden har man identifierat särskilt prioriterade målgrupper för den svenska marknaden:

– Man är ute efter njutning, nya upplevelser, natur och aktiviteter och eskapism, sa Åsa Egrelius, Visit Sweden.

Åsa Egrelius påpekade att det är viktigt att inte dra alla i de stora besöksgrupperna var samma kam. T.ex. är finnar och tyskar två av de grupper som i störst utsträckning besöker Sverige, men är inte intresserade av samma saker. Enligt den kartläggning som Visit Sweden gjort är finnar är inte alls intresserade av naturupplevelser i Sverige, medan tyskar sätter den upplevelsen först under sitt besök.

Konkreta förslag för utveckling

I ett regeringsuppdrag har Tillväxtverket fått i uppdrag att identifiera hur besöksnäringen ska utvecklas hållbart. Man har under en fyraårsperiod kommit fram till prioriteringarna för en mer hållbar besöksnäring bör vara att:

  • Etablera tydligare destinationer.
  • Främja klusterbildningen.
  • Förse destinationerna med kompetens.
  • Koppla destinationsarbetet till övrig samhällsplanering.

Visita å andra sidan föreslår att lösningarna kan prioriteras till att förbättra företagsklimat, mätta kompetensförsörjningsbehoven, infrastruktursatsningar och utveckla politiken för att anpassa den till tjänstesamhället.

– Vi kan inte tala om besöksnäringen som en basindustri om inte infrastrukturen finns, sa Tomas Laurell vid Visita.

Deltagarna vid konferensen fick i uppgift att själv komma med sina förslag på hur man branschen konkret kunde jobba för att få bättre förutsättningar.

Tre frågor skulle besvaras:

  1. Hur får vi politikerna att förstå besöksnäringens betydelse för regional utveckling och prioritera besöksnäringen i konkurrens med vård skola och omsorg.
  1. Vad behövs för att få fler växtkraftiga företag i besöksnäringen?
  1. Hur stimulerar vi hela besöksnäringen i länet att samarbeta: inland-kust och stad-landsbygd

Sa sammanställningen av deltagarnas svar här:Sammanställning-svar-work-shop-länsturismkonferens-2015

Skriv ut

10 oktober, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer