Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: Torbjörn Thomsen

Lyssna

Nu står det klart: Upplevelsecenter blir verklighet i Västerbotten

Region Västerbotten turism har beviljats 9,7 miljoner kronor under tre år för utveckling och genomförande av konceptet ”Västerbotten Experience Center”. Region Västerbotten Turism ska tillsammans med lokala aktörer och tematiska experter ta fram åtgärdsprogram för fem platser i Västerbotten, med syfte att leverera kvalitetssäkrade upplevelser som bidrar till hållbar tillväxt på platserna.

– Vårt uppdrag är att skapa hållbar tillväxt inom Västerbottens besöksnäring, säger Annika Sandström, regionturismchef vid Region Västerbotten. Vi har under de senaste åren, genomfört hållbarhetsgranskningar av länets företag och destinationsbolag. Det har gett oss en bra blick över vilka insatser som vi bör ta i nästa steg. Vi ska inom projektet koncentrera våra resurser till 5 platser i Västerbottens län, på dessa platser ska koncept och metoder för hållbar tillväxt utvecklas tillsammans med turismföretag och intressenter på platsen, fortsätter hon.

Enligt projektbeskrivningen är ett ”Västerbotten Experience Center” en plats där den internationella gästens krav på boende, mat, upplevelser och tillgänglighet möts, en plats där gästerna kan ta del av den västerbottniska kulturen, naturen, livsstilen och värdskapet.

– Tack vare vårt fokuserade hållbarhets- och kvalitetsarbete säkrar vi att det som gästen köper möter eller överträffar förväntningarna. På dessa platser, där viljan finns hos turismföretagarna, samordnar vi produktägare och underleverantörer, så de fungerar självständigt och professionellt i resehandelskedjan, avslutar Annika Sandström.

Projektet har ett tydligt fokus på nätverk av företag och hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk. Målsättningen är att på tre år skapa fem ”Västerbottens Experience centers” och ett koncept som är applicerbart i hela Västerbotten.

Fakta:
Varje upplevelsecenter förvaltas av entreprenörerna själva. Region Västerbotten Turisms roll är att vara kunskapsstöd och möjliggörare för upplevelsecentren tillsammans med lokala destinationer. Upplevelsecenter är turismföretag inom ett lämpligt geografiskt område där internationella gäster aktivt kan uppleva och ta del av kultur- och naturupplevelser. Ett upplevelsecenter ska ha ett basutbud och specialkompetenser inom exempelvis fiske, mat, vandring, cykel och ridning.

Region Västerbotten turisms uppdrag är att verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Västerbottens län. En hållbar besöksnäring definieras som en näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar gästens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer. Region Västerbotten turism arbetar med hållbar tillväxt på bred front i hela länet, projektet möjliggör för djupare insatser på vissa platser.

För mer information
Annika Sandström
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
070-550 16 08

Skriv ut

7 december, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer