NYHETER 2021-03-29

Nytt projekt ska lyfta Västerbottens besöksnäring

Västerbotten Experience Accelerator är ett nytt projekt som ska erbjuda företag inom länets besöksnäring hållbara verktyg för nya förutsättningar, nya marknader och nya målgrupper efter corona-pandemin.

– Pandemins effekter har slagit hårt mot besöksnäringen och ju längre tiden går, desto tuffare blir det att komma tillbaka. Vi behöver de här företagen. Vi vill att de ska finnas kvar och erbjuda oss attraktiva produkter för rekreation, semester och guldkant i vardagen. Vi är övertygade om det vänder, men till dess behövs många typer av insatser, säger Annika Sandström, regionturismchef, Region Västerbotten

Projektet drivs av Region Västerbotten Turism till och med april 2022 och vänder sig till små och medelstora företag i Västerbottens län.

Projektets fokus

Med bakgrund av delvis stängda gränser och att många svenskar semestrar hemma, kommer projektet att fokusera på kunskap och verktyg för utveckling av produkter som lockar besökare från Sverige. Digital marknadsföring, prissättning och bokning online är andra utvecklingsområden som tas upp i projektet och insatserna kommer även att ha hållbar affärsutveckling i fokus.

Hållbarhet efterfrågas av en växande grupp besökare och är en tydlig konkurrensfördel. Projektet knyter an till det hållbarhetsarbetet som Region Västerbotten bedriver sedan många år. Fler än 100 företag har analyserats enligt GCTC*s hållbara kriterier genom Västerbotten Experience (VX). Ett antal av de här företagen kan också ta nästa steg och uppnå nationell märkning.

*GCTC är en internationell standard för en hållbar besöksnäring.

För mer information
Annika Sandström
Regionturismchef, Region Västerbotten
070-550 16 08, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan