Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten beviljar 76 miljoner till 32 projekt

Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja medfinansiering till 32 EU- projekt av totalt 72 ansökningar för 2015.

Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja medfinansiering till 32 EU- projekt av totalt 72 ansökningar för 2015.  – Vi är glada att så många ansöker om projektmedel hos Region Västerbotten, dessvärre finns det inte tillräckligt med resurser till att bevilja dem alla. Det finns fler bra projekt än det finns medel till. Men vi har gjort en samlad bedömning som vi är nöjda med, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Region Västerbotten fördelar 76 miljoner kronor i projektmedel  under förutsättning att projekten också beviljas medfinansiering av Tillväxtverket, Bothnia-Atlantica, Norra Periferin och Arktis eller Interreg Nord.

– Vi har fått in många bra projektansökningar. De projekt som bedöms vara strategiskt viktiga i förhållande till Västerbottens regionala utvecklingsstrategi och har goda förutsättningar för att uppnå projektmålen går vidare i processen. Det går för det mesta att återkomma och söka pånytt för 2016-2018, om man har fått avslag på grund av medelsbrist, säger Katarina Molin, enhetschef för analys, planering och projektutveckling vid Region Västerbotten.

Följande projekt har beviljats EU-projektmedel av regionstyrelsens arbetsutskott under förutsättning att övrig medfinansiering är beviljad. 

AC Hållbar export 4 000 000 kr

Bic Factory- unga entreprenörer gör digitala affärer 500 000 kr

Biotech Umeå – ett life sciencekluster för ökad tillväxt i norra Sverige 2015-2027

2 250 000 kr

Nordic Telemedicin Center 625 675 kr

Cleantech Kvarken 790 826 kr

Connect North Business with Capital – CNBC 930 000 kr

Samordning av företagsfrämjande aktörer i Västerbotten 395 000 kr

Datacenter: Branschutveckling genom tillväxt i små och medelstora företag, fas 1

2 300 000 kr

Destination Capacity Building in Swedish Lapland 3 000 000 kr

Effekt – utvecklingen av besöksnäringen i Umeåregionen 1 000 000 kr

Etablering TmU Fas 2    150 000 kr

Folkhögskolan som ett nav för den lokala arbetsmarknaden 500 000 kr

Hemavans flygplats 1 000 000 kr

Hållbar inkubation och acceleration av Life Science idéer  2 400 000 kr

Inkluderande tillväxt i skogsektorn genom innovativ samverkan 393 402 kr

INTILL innovativ turism i Lappland 9 000 000 kr

Infotech Umeå ”Growth” 2 250 000 kr

Invest in Västerbotten (IVB) 2 574 610 kr

Jobbmatchen 730 000 kr

Krenova III    2 000 000 kr

Möjligheternas Region   6 541 000 kr

Norrbotniabanan- ett samhällsbyggnadsprojekt 1 967 609 kr

Partnerinvest Norr – ägarkapital till bolag i norr 10 000 000 kr

Recruit and Retain- Making it work 1 429 667 kr

TINK-Tillväxtinkubatorn 2 500 000 kr

TRIUMF –stödja unga och etablerade företag i en tillväxtprocess 2 999 999 kr

Testplattform-X – Uminova eXpression 2 300 000 kr

Smart och hållbar tillväxt för nystartade och befintliga företag i regionen 2 300 000 kr

Samverkansprojekt ”Bredband till fler” 5 000 000 kr

Sense Smart Region 1 500 000 kr

Smart innovation – Samverkan i innovationer ökar svensk tillväxt 1 600 000 kr

+ Project 1 000 000 kr

 

Fakta Region Västerbottens EU-projekt 2015

Antal projektansökningar: 72 st

Sökt belopp: 225 474 000 kr

Förslag till beslut 32 st: 75 927 112 kr

Tidigare beslutat 2015: 5 474 132 kr

För mer information:

Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten, 070-618 68 55

Katarina Molin, chef för analys, planering och projektutveckling, Region Västerbotten, 070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

 

Skriv ut
22 april, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer