Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten deltar i SEE-veckan

Hållbarhetsveckan SEE-veckan i Västerbotten arrangeras 14-20 september med massor av intressanta arrangemang och föreläsningar runt om i länet. Region Västerbotten är medarrangör för sju programpunkter.

Hållbarhetsveckan SEE-veckan i Västerbotten arrangeras 14-20 september med massor av intressanta arrangemang och föreläsningar runt om i länet. Region Västerbotten är medarrangör för sju programpunkter.

Region Västerbottens programpunkter under SEE-veckan:

Region Västerbotten och Elgeyo-Marakwet County i Kenya i samarbete för hållbar region utveckling

Region Västerbotten och Elgeyo-Marakwet County utvecklar ett samarbete kring aspekter av hållbar regional utveckling med stöd av Swedish Centre for Local Democracy (ICLD). Parterna utreder nu och preciserar inriktningen för ett framtida långsiktigt samarbete.

Representanter för Elgeyo-Marakwet County deltar i ett program 15-20 september med möten, studiebesök och deltagande i seminarer i Umeå och Västerbotten.

Hållbara människor utvecklar hållbara samhällen

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Det leder till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Något som kan minska utslagning och rädda liv. Välkommen till ett samtal om att vara människa. Vi bjuder på fika.

Plats: ABF, Rådhusesplanaden 16B
Arrangörer: ABF, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum /Region Västerbotten. Samtalsledare: Abbas Haghjo, HSO Västerbotten.

Datum: 16 september

Tid: Kl 18.30 – 20.30

Går det att mäta hållbarheten på en turismdestination?

Dan Jonasson beskriver hur Global Sustainable Tourism Council – metoden leder till ett mått på hållbarhet och ett åtgärdsprogram för ökad hållbarhet. Dan Jonasson är fiskerikonsulent, f.d. generalsekreterare på Ekoturismföreningen och grundare av VisitSápmi. Han har hållbarhetsgranskat Kiruna och Åre med de kriterier för hållbara destinationer som GSTC har lanserat. Dan började sin anställning på Västerbottens Turism med inriktning på hållbaret nu i augusti. Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på lättare lunch. Begränsat antal platser,Osa: 10 september till info@visitumea.se

Plats för arrangemanget: Umeå Folkets Hus
Arrangörer: Region Västerbotten, Västerbottens Turism, visitumea.se

Datum: 17 september
Tid: Kl 11.30 – 13.00

Gifter i barnens vardag

Välkommen att delta på en konferens under SEE – Västerbottens hållbarhetsvecka, om ett angeläget ämne. – Gifter i barnens vardag med hälso- och miljöperspektiv utifrån generationsmålet och miljömålet en Giftfri miljö. Länsstyrelsen, Landstinget Västerbotten och Region Västerbotten bjuder i dig som arbetar med eller nära barn i din verksamhet eller har intresse för ämnet.

Plats för arrangemanget: Folkets Hus, Umeå
Arrangör: Länsstyrelsen, Landstinget Västerbotten och Region Västerbotten
Anmälan och mer information:http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/kalender/2015/Pages/gifter-i-barnens-vardag-konferens-med-halso-och-miljoperspektiv-pa-barnens-vardag.aspx

Datum: 17 september
Tid: Kl 09.30 – 16.00
Konferensen är kostnadsfri men vi tar ut en avgift för lokal och mat, ifall man anmäler sig och inte kommer.

Om Bonsai -historia, filosofi och odling

Eva Selstam från Svenska Bonsaisällskapet föreläser.

Adress till arrangemanget: Alva kultur, Norrlands universitetssjukhus
Arrangör: Region Västerbotten
Hemsida: www.regionvasterbotten.se/alva-kultur

Datum: 17 september
Tid: Kl 12.00

HBTQ, POLITIK OCH ORGANISERING – Hur arbetar politiker i Umeåregionen för HBTQ-personers rättigheter?

Ett panelsamtal under Umeå pride. Under Umeå Pride bjuder RFSL Umeå, Queerförvaltningen och Rättighetscentrum Västerbotten in till politiskt samtal och en utfrågning av politiker med ansvar för kommunala HBTQ-frågor. Hans Lindberg, Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen, (S) Umeå kommun Moa Brydsten , Ordförande för- och grundskolenämnden, (S) Umeå kommun Johan Söderling, Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen, (S)Vännes kommun Margareta Rönngren, Kommunalråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, (S ) Umeå kommun Anna-Karin Sjölander, Vice ordförande, individ-och familjenämnden, (C) Umeå kommun Liselotte, Olsson, 2:e vice ordförande, (V) landstingsstyrelsen.

Moderator: Helena Gard, Sjuksköterska och HIV-preventivt ansvarig för RFSL Umeå

Plats för arrangemanget: Umeå Folkets Hus
Arrangörer: RFSL Umeå, Rättighetscentrum Västerbotten och Queerförvaltningen

Datum: 18 september
Tid: Kl 13.30 – 15.00

Whole Earth? Day – Students Organizing for Sustainability (SOS)

Whole Earth? Day är en inspirationsdag för studenter och intresserad allmänhet som mobiliserar för global hållbarhet genom dialog, debatt, kultur och engagemang i fyra sessioner. Arrangemanget är kostnadsfritt och kräver ingen anmälan. Kom i god tid!

På plats i Aula Nordica och vid arrangemangets utställartorg (WE-fair) kommer finnas mängder av studenter, unga människor, världsledande forskare, miljö- och rättighetsorganisationer, aktivister och kulturarbetare med kunskap om och engagemang för den framtida utvecklingsagendan (post 2015) som till exempel formas vid möten i New York, Paris och Addis Abeba och som kommer ha stor betydelse för vilken värld unga människor kommer leva i.

Arrangörer: Utrikespolitiska föreningen, Umeå universitet och Hard Rain Project i samverkan med Region Västerbotten, Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens hållbarhetsvecka (SEE) och Sida.

För vidare information om det globala projektet och dess bakgrund, se:www.hardrainproject.com

Datum: 18 september

Tid: kl.10.00-22.00
SEE Västerbottens hållbarhetsvecka strävar i sitt arbete att uppnå följande: År 2020 är Västerbottens län, Sveriges hållbaraste län. Regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. SEE Västerbottens hållbarhetsvecka är en förebild för arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region.

Program SEE-veckan Västerbotten: http://www.nolia.se/see/program-vasterbotten-15/

Ladda ned programtidningen här: http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=17564t0h&gInitPage=1

Kontaktpersoner för SEE-veckan i Västerbotten:
Anna Kjellgren, Projektkoordinator, telefon 090-16 34 04, mobil 070-32 999 19, e-post anna.kjellgren(a)nolia.se

Kristin Olsson, Projektkoordinator, telefon 090-16 34 02, mobil 070-255 61 95, e-post kristin.olsson(a)nolia.se

Skriv ut

8 september, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer