Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Statistik & Analys

Besöksnäringen är en viktig del i Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den turistiska konsumtionen har ökat mycket och utländska besökares konsumtion i Sverige har haft en ännu snabbare ökningstakt. Besöksnäringen är väldigt viktig för utveckling och livskraft i glesbygdsområden som inte har betydande industriproduktion och även viktig för större städer (Strategi 2020 – Nationell strategi för svensk besöksnäring).

Att analysera besöksnäringen

Besöksnäringen är sammansatt av delar av flera olika branscher och därför är det svårt att mäta effekter av besöksnäring i siffror. På nationell nivå används turismsatellitkontoberäkningar (TSA) där den del av konsumtionen som kommer från besöksnäring från de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas. Turismsatellitkontoberäkningarna kan i dagsläget inte användas på lokal eller regional nivå. De största branscherna inom besöksnäring är hotell och restaurang tillsammans med övriga boendeformer, transporter, handel, kultur, sportaktiviteter och rekreation. För att visa en del av utvecklingen av besöksnäringen har vi valt att publicera nyckeltal från bland annat inkvarteringsstatistik, handeln, byggande och bebyggelse, sysselsättning, kommunala verksamhetssiffror. Siffrorna publiceras på läns-, kommun-, eller destinationsnivå.

Här kan ni ta del av aktuell statistik om besöksnäringen i Västerbotten:

OBS! Den senaste datan och analysen kommer inom kort!

Gästnattsstatistik Västerbotten 2008-2014

Beläggning, målgrupp, logiintäkt Västerbotten 2008-2014

Utländska marknader Västerbotten 2014

Sysselsättning handel, hotell och restaurang och kulturella och personliga tjänster m.m. i Västerbotten 2008-2013

Handeln i Västerbotten

Fritidshus i Västerbotten

Kajsa Åberg

Turismstrateg
Mobil: 070-570 57 39
kajsa.aberg@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 4 september, 2018 kl 15:24 av Emil Hägglund