Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Samarbetsprojekt med Kenya

Hållbar turism i Västerbotten och Elgeyo Marakwet, Kenya

Region Västerbotten bedriver ett samarbete med den Kenyanska regionen Elgeyo Marakwet. Syftet med samarbetet är att båda regionerna ska bli bättre på hållbar turism. I projektet besöker representanter för de båda regionerna varandra och utbyter erfarenheter och kunskap. Elgeyo Marakwet County ska också fram en egen strategi för hållbar turism. Region Västerbotten arbetar också med att utveckla hållbar turism i projektet Hållbar turismutveckling i Västerbotten och arbetet i det projektet kommer att vara ett viktigt bidrag till samarbetet med Elgeyo Marakwet County. Projektet finansieras av ICLD.

Projektet sträcker sig över tre år, från och med hösten 2016-till och med våren 2019. 

Projektets övergripande mål är

  • att minska fattigdom och skapa sociala och ekonomiska möjligheter genom utveckling av hållbar turism.
  • att utveckla och natur och kultur genom hållbar turism

Genomförda aktiviteter

November 2016 – En delegation från Elgeyo Marakwet besökte Västerbotten. Fokus på besöket låg mycket på att utbyta erfarenheter kring etnicitet som en möjlighet och utmaning inom turismen. Vi besökte bland annat Malå Sameby och diskuterade traditionell kenyansk sång  och dans och samisk jojk. På Skogsmuseet i Lycksele diskuterades kvinnorollen i de samisk och traditionell kenyansk herdekultur. På Åbrånets Limousin visade ägarna upp sin verksamhet som är ett exempel på hur ett jordbruk kan utvecklas till ett besöksmål och restaurang och därmed få ökad lönsamhet och hållbarhet.

Vinter 2016/2017 – Elgeyo Marakwet County tar fram en plan för hållbar turism i regionen

Mars 2017 – En delegation från Västerbotten besöker Elgeyo Marakwet. Vi besöker bland annat ett naturreservat där regionen vill bygga upp naturturism och bygga en ekolodge. Region Västerbottens expert på hållbar turism, Dan Jonasson använder Global Sustainable Tourism Councils ( GSTC) kriterier för att utvärdera besökmål ur ett hållbarhetsperspektiv och skriver två rapporter.

Planerade aktiviteter

Vår 2018 – Region Västerbotten besöker Elgeyo Marakwet för att arbeta konkret med GSTC-kriterierna och att lära representanter från Elgeyo Marakwet systemet. En dag vigs åt mänskliga rättigheter och en presentation om urfolket samerna och av Sveriges minoritetslagstiftning.

Sommar 2018 – En delegation från Elgeyo Marakwet besöker Västerbotten och tittar djupare på miljö- och energilösningar på Västerbottniska besöksmål. I Kenya är problemen med nedskräpning stora och besöket kommer även att titta på vi arbetar för att minska nedskräpning i Sverige och Västerbotten.  Delegationen kommer även att fördjupa sig i antidiskrimineringsarbete i Sverige.

Fullständig projektbeskrivning hittar du här.

Styrgrupp

Erik Bergkvist, ordinarie, Janet Ågren, suppleant

Tomas Mörtsell, ordinarie, Nicke Grahn, suppleant

Annika Sandström, ordinarie, Camilla Thorn Wollnert, suppleant

Lena Friborg, projektkoordinator

 

Projektgrupp

Kerstin Hamre, projektledare

Bella Lawson, expert: urfolk och nationella minoriteter, koppling etnicitet-turism-kultur

EllaCarin Blind, Svenska Samernas riksförbund

Dan Jonasson, expert: hållbar turism

 

Kontakt

Lena Friborg, projektsamordnare

070-316 37 22, lena.friborg@regionvasterbotten.se

Dan Jonasson, expert på hållbar turism

070-366 33 30, dan.jonasson@regionvasterbotten.se

 

Uppdaterad 16 april, 2018 kl 19:48 av Olivia Collin

Bilagor