Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Temadag: utveckla länets turism

Den 28:e april arrangerar Region Västerbotten en temadag i Lycksele, kring infrastrukturfrågor och tillgänglighet inom turismsektorn.
Stora delar av branschen i Västerbotten möter representanter från näringsliv och offentlig förvaltning – men även forskare, studenter och ideella krafter – för att tillsammans bidra till utveckling av länets besöksnäring.

Den 28:e april arrangerar Region Västerbotten en temadag i Lycksele, kring infrastrukturfrågor och tillgänglighet inom turismsektorn.
Stora delar av branschen i Västerbotten möter representanter från näringsliv och offentlig förvaltning – men även forskare, studenter och ideella krafter – för att tillsammans bidra till utveckling av länets besöksnäring.

Under dagen kommer två parallella spår att fokusera på var sin del av att tillgängliggöra länet för turister från andra delar av Sverige och världen.

Den ena handlar om fysiska infrastrukturfrågor – alltså, hur ska besökare i länet ta sig från A till B och sen vidare med anslutningsbuss till C– och den andra fokuserar på den digital tillgängligheten; hur kan vi bli ännu bättre på att sprida information, underlätta bokningar och köp, skapa dialoger.

– Turismen är självklart en av Västerbottens absolut viktigaste näringsgrenar. Vi har många unika upplevelser som människor från hela världen vill ta del av. Vårt jobb är att förenkla för dem att bli nyfikna, få information och sen kunna ta sig hit och få den upplevelse de söker. En förbättrad infrastruktur driver utvecklingen av besöksnäringen, som i sin tur skapar arbetstillfällen och bidrar till vår egen välfärd, säger Annika Sandström, regionturismchef vid Region Västerbotten.

Deltagarna har själva valt i vilken workshop de vill delta, de har själva spelat in frågeställningar till dagen och kommer att spendera hela dagen med att i grupp resonera och kreera.

– Syftet är att komma upp med lösningar, tillsammans. För att lyckas med det har vi två kreativa processer i gång samtidigt – en ”öppen konferens” och en Idéverkstad, säger Nicke Berglund, processledare från Region Västerbotten.

Worshop 1: Öppen Konferens:

Konferensen på Ansia arrangeras som en öppen aktivitet. Konferensen utgår från deltagarnas behov och frågeställningar och övertygelsen om att svaren finns hos de som medverkar. Ingen föreläser utan deltagarna själva står för inspel och lösningar via debatt, diskussion och grupparbeten.

Resultatet av diskussionerna blir en handlingsplan över slutsatser och rekommendationer.

Workshop 2: Idéverkstad,”Turism på 10-talet”:

Idéverkstaden är en del av Västerbottens innovationsprocess, Innovationsloopen.

Uppdraget för workshopgrupperna är att komma upp med konkurrensoberoende verktyg och hjälpmedel som underlättar vardagen för turismaktörer och ökar tillgängliggörandet av våra olika destinationer och regioner. De starkaste förslagen från dagen skickas vidare till Mötesplats Lycksele, länets stora framtidskonferens som hålls i juni. Där ska idéerna utvecklas till riktiga produkter, processer och företag.

Plats: Ansia Camping

Datum: 28 april

Tid: 10.00-16.00

 

Mer information
Annika Sandström
070-550 16 08
annika.sandström@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Nicklas Berglund
070-606 96 60
nicklas.berglund@regionvasterbotten.se

Skriv ut

28 april, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer