Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: Ann-Karin Drugge

Lyssna

Turismen i Västerbotten ökar igen

Västerbottens hotell hade 16 204 fler gästnätter i september 2014 jämfört med samma månad föregående år, en ökning med hela 28 procent.
– Ökningen är stor, mycket glädjande och är ett kvitto på ett gemensamt och hårt arbete där alla deltar, såväl destinationer, lokala turistbolag och turistanläggningar, säger Annika Sandström, tf länsturistchef vid VästerbottensTurism, Region Västerbotten

Västerbottens hotell hade 16 204 fler gästnätter i september 2014 jämfört med samma månad föregående år, en ökning med hela 28 procent.

– Ökningen är stor, mycket glädjande och är ett kvitto på ett gemensamt och hårt arbete där alla deltar, såväl destinationer, lokala turistbolag och turistanläggningar. Turismen är en betydelsefull marknad för länets utveckling och intresset för Kulturhuvudstadsåret har en positiv inverkan, säger Annika Sandström, tf länsturistchef vid VästerbottensTurism, Region Västerbotten

Gästnätter vid vandrarhemmen ökade samma månad med 2624, motsvarande hela 44 procent, stugbyarna med 988 fler gästnätter, motsvarande 15 procents ökning. Campinganläggningarna går mot strömmen och minskar med 6 397 gästnätter motsvarande, 24 procent. Till viss del sannolikt en effekt av eftersläpningar i inrapporteringen.

– I september är den totala ökningen i Västerbotten 13 331 fler gästnätter vid kommersiella boendeanläggningar och det är den svenska marknaden som ökat starkt. Den utländska marknaden har ökat lite mer blygsamt med 4,9 procent jämfört med september 2014, beskriver Annika Sandström.

Ökningen av gästnätter är stabil för året som helhet med 1,45 procent, fram till och med aktuell mätning i september .

September 2014 har varit en stark månad för turistnäringen i Sverige med en ökning om 5 procent. Ser vi på grannlänen har Jämtland ökat med 2 procent, Västernorrland med hela 21 procent, medan Norrbotten minskat med 7 procent.

För mer information

Annika Sandström, tf länsturistchef, VästerbottensTurism, Region Västerbotten, 070 550 16 08
Hans-Erik Forsell, projektledare, VästerbottensTurism, Region Västerbotten, 070 665 74 68
Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43
Skriv ut
11 november, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer