Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-12-04 Workshop om Barnhälsorapport 2015

Huvudfokus på workshopen kommer att ligga på hur vi kan utveckla barnhälsorapportens möjlighet att fungera som ett verktyg för olika verksamheter med betydelse för barns och ungas möjligheter.

Välkomna på en workshop om Barnhälsorapport 2015

Tid och plats

Torsdag 4 december 9.00-12.00, Region Västerbotten, Tallen plan 3.

Syfte och innehåll

Huvudfokus på workshopen kommer att ligga på hur vi kan utveckla barnhälsorapportens möjlighet att fungera som ett verktyg för olika verksamheter med betydelse för barns och ungas möjligheter. Hur kan rapporten utvecklas för att bli än mer användbar som underlag för diskussion och vidare arbete? Vi som arbetar med rapporten ser fram emot att ta del av era erfarenheter och synpunkter.

Bakgrund

Barnhälsorapporten i Västerbotten togs fram för första gången 2012, syftet var att ge en samlad beskrivning av hur barn och unga i Västerbotten mår. Rapporten fick stort genomslag i länet och blev även uppmärksammad nationellt. Inför 2015 arbetar vi med att ta fram Barnhälsorapport 2015. Det kommer att bli en uppdatering och en utveckling av den tidigare rapporten.

Barnhälsorapporten inleds med en beskrivning av hälsoläget hos barn och unga i Västerbotten följt av fördjupningar inom varje folkhälsomål. Fördjupningarna beskriver folkhälsomålen och relaterar det till nuläget i Västerbotten läns kommuner.

Inbjudna

Vi eftersträvar en workshop med bred representation, både geografiskt och vad det gäller organisationstillhörighet.  Sprid gärna inbjudan vidare!

 

Rapport 2012

Länk till Barnhälsorapporten 2012

Frågor om rapporten och workshopen

anna.norin@regionvasterbotten.se

tobias.thomson@regionvasterbotten.se

Välkomna hälsar!

Anna Norin och Tobias Thomson, Region Västerbotten

Skriv ut

28 oktober, 2014 |
Tobias Thomson
Tobias Thomson

Kommentarer