Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-11-03 Barntoppmöte

FN:s BARNKONVENTION ”föddes” i slutet av november 1989. I år, 25 år senare, vill VÄSTERBOTTEN bjuda in till Barntoppmöte med tema: Barns rätt till språk och identitet.

FN:s BARNKONVENTION ”föddes” i slutet av november 1989. I år, 25 år senare, vill VÄSTERBOTTEN bjuda in till Barntoppmöte med tema: Barns rätt till språk och identitet.

TID & PLATS

Heldag klockan 10.00-16.00 i Aula Nordica, samling med fika klockan 08.30-10.00.

INBJUDNA

Alla intresserade av barn, skola och samhälle. Kommun- och landstingsanställda politiker i Västerbottens län. ”Nyckelpersoner” inom universitet och högskolor (lärare och studenter), skola (förskola, grundskola och gymnasium), elevhälsa, barnhälsovård och kultur (bibliotekarier, bildningsförbund m fl.) och medier.

NATIONELLT/INTERNATIONELLT KÄNDA FÖRELÄSARE

LISBET PALME fd internationell ordförande för UNICEF

MARTIN INGVAR Hjärnforskare, Professor i integrativ medicin KI Stockholm

DINO VISCO Lektor i medie/kommunikationsvetenskap Linnéuniv i Växjö

ANDERS ÖHMAN Professor i kultur och medievetenskaper Umeå Universitet

OVE SERNHEDE Professor i socialt arbete Centrum för Urbana studier Göteborgs universitet, gästprofessor i Barn och Ungdomsvetenskap Malmö Högskola

HEDERSGÄSTER

MAGNUS OSKARSSON Forskare/projektledare för Pisarapporten Sverige

MONICA DAHLSTRÖM LANNES fd Polis

SUSANNE OSTEN fd Gästprofessor DI Stockholm

BARNSÅNG prisbelönta musikern BIRGIT LINDBERG leder

AVGIFT

750:- Sätts in senast den 20 oktober på bg 565-0015 Barntoppmötet 2014. Gäller som anmälan. Fika och lunch ingår. Restaurangpersonalen har beredskap för de som är gluten, laktos och sockerintoleranta, Ev. allergi – ge besked.

För frågor, kontakta programansvarig Anita Blomqvist: 090-12 87 87, 070-392 63 40.

Skriv ut

24 september, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer