Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

I grunden handlar AER veckan i Nyköping om att rikta strålkastaren mot ett givet ämne. En vecka fylld med seminarier och studiebesök inom ramen för hållbar tillväxt, vilket är årets tema. Det viktigaste är däremot inte föreläsningarna, utan alla möten med nya människor. Foto: Fredrik Gustafsson

Lyssna

AER Sommarskolas ungdomsambassadör: ”Bilda ett ungdomsråd i Västerbotten”

Många unga lämnar denna vecka Nyköping fulla av engagemang och drivkraft. Jag skulle vilja sitta här och skryta om hur bra vi i Sverige är på att ta tillvara det unga engagemang som frodas i dessa sammanhang. Det vore däremot att glida på sanningen. Det skriver Fredrik Gustafsson, ungdomsambassadör för Västerbotten från AER summerschool i Nyköping.

Många unga lämnar denna vecka Nyköping fulla av engagemang och drivkraft. Jag skulle vilja sitta här och skryta om hur bra vi i Sverige är på att ta tillvara det unga engagemang som frodas i dessa sammanhang. Det vore däremot att glida på sanningen. Det skriver Fredrik Gustafsson, ungdomsambassadör för Västerbotten från AER summerschool i Nyköping.

I Västernorrland däremot jobbar de strålande på med bildandet av ett Regionalt ungdomsråd. Ett gott exempel vi i Västerbotten kan lära av. De orter i länet som har vikande befolkningssiffror behöver mod, självförtroende och nya idéer. Det är något unga mycket väl kan bidra med om de ges de rätta verktygen och utrymmet för att växa.

Regioner som har ambitionen att växa och dessutom växa på ett hållbart sätt, behöver behålla de unga idésprutorna. Det är en stor utmaning att hålla de stimulerade och sysselsatta så att de inte försvinner till expansiva stor-stadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö istället. Nätverk som bidrar till att stärka unga människors drivkraft och intresse av att verka regionalt är därför en god hållbar framtidsinvestering.

Våra tre nordligaste län representerades på AER Summer School i Nyköping av från vänster: Moa Birgersson, Sanna Bergman, Rebecca Lampinen, Fredrik Gustafsson, Thomas Hartman, Johan Berglund, Emma Graméus, Ida Karkianen, Louise Berglund Häggkvist, Maria Axelia Källström.

Våra tre nordligaste län representerades på AER Summer School i Nyköping av från vänster: Moa Birgersson, Sanna Bergman, Rebecca Lampinen, Fredrik Gustafsson, Thomas Hartman, Johan Berglund, Emma Graméus, Ida Karkianen, Louise Berglund Häggkvist och Maria Axelia Källström.

Omkring ett 100-tal ungdomar och politiker från stora delar av Europa har 19- 24 augusti besökt Nyköping för att delta i AERs sommarskola.

Temat för årets sommarskola är ”Grön tillväxt – regioner mot ett resurseffektivt Europa” med betoning på energibesparingar och hållbara transporter.

AER är förkortningen för Assembly of European Regions och är den största lobbyorganisationen för regionala intressen i EU.

Syftet med sommarskolan är att förbättra möjligheterna för ungdomar att påverka och engagera sig i regionalpolitik, samtidigt som de utbyter idéer och erfarenheter med andra ungdomar från hela Europa. Unga ambassadörer från ett 50-tal regioner lär sig mer om grön tillväxt och skapa kontakter och planer för framtida projekt att genomföra i Västerbotten och tillsammans med andra regioner i Europa.

Från Västerbotten deltog  Moa Birgersson, Sanna Bergman och Fredrik Gustafsson.

 Text och foto: Fredrik Gustafsson – ungdomsambassadör för Västerbotten

 

Skriv ut
23 augusti, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer