Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Tobias Thomson, Anna Norin och Brittinger Högberg presenterade Barnhälsorapport 2015 på Spridningsseminariet i Skellefteå. Foto: Ingela Hjulfors Berg

Lyssna

Barns och ungas situation i länet diskuterades

– Barnhälsorapporten är bra för att få en helhetsbild och få igång lokala diskussioner. Kommunerna får koll på hur det är hos dem och det möjliggör en samsyn om barnens situation i just deras kommun Och dessutom får de med sig goda exempel hem från andra kommuner, säger Brittinger Högberg, ordförande i länsgruppen för Barn och unga och beställare av Barnhälsorapporten som presenterades på Spridningsseminariet i Skellefteå.

– Barnhälsorapporten är bra för att få en helhetsbild och få igång lokala diskussioner. Kommunerna får koll på hur det är hos dem och det möjliggör en samsyn om barnens situation i just deras kommun Och dessutom får de med sig goda exempel hem från andra kommuner, säger Brittinger Högberg, ordförande i länsgruppen för Barn och unga och beställare av Barnhälsorapporten som presenterades på Spridningsseminariet i Skellefteå.

Över 120 förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommuner och landsting som har som uppdrag att arbeta med barn och unga hälsa i Västerbotten deltog vid Spridningsseminariet i Skellefteå. Barnhälsorapporten 2015 presenterades av Anna Norin, utredare och Tobias Thomson, strateg utbildning och kompetensförsörjning vid Region Västerbotten. Det är den andra i ordningen för Västerbottens län. Årets rapport visar på både stabilitet och lite förändringar i mätetalen jämfört med 2012.

Kort ur Barnhälsorapporten

Barn och unga i Västerbotten har ett något bättre hälsoläge än i riket. Västerbotten har lägre barnfattigdom, något lägre andel barn som föds med låg födelsevikt och en lägre grad av rökning kopplat till graviditet och spädbarn. Västerbottens stora utmaning är en fortsatt relativt hög skadeförekomst bland barn och unga.

I ett internationellt perspektiv är hälsan och förutsättningarna för hälsa god i Västerbotten och i Sverige. År 2001 var andelen med gymnasiebehörighet drygt 90 procent i länet för att år 2014 ha sjunkit till cirka 87 procent. Minskningen har varit kraftigare i Västerbotten än i riket och Västerbotten ligger nu på ungefär samma andel som i riket.

Barnfattigdomen är lägre i Västerbotten än i riket. Nio procent eller 4 400 barn i länet klassas som fattiga. En stor andel har utländsk bakgrund och är utsatthet för dålig hälsa.

Och så här tycker kommunpolitiker i Västerbotten om årets barnhälsorapport:

 

Maria Lundqvist- Brömster, (FP), barn-och utbildningsnämndens ordförande Nordmalings kommun. Foto: Ingela Hjulfors Berg

Maria Lundqvist- Brömster, (FP), barn-och utbildningsnämndens ordförande Nordmalings kommun. Foto: Ingela Hjulfors Berg

Maria Lundqvist- Brömster, (FP) Barn-och utbildningsnämndens ordförande i Nordmalings kommun.

Vilken fråga i barnhälsorapporten 2015 intresserade dig mest?

– Gymnasiebehörigheten. Den är avgörande för att få ett bra liv och en identitet. Det är svårt i dag utan den, unga behöver den för att få ett yrke i dag.

Vad kan du som politiker göra nästa vecka för att förbättra den frågan i din kommun?

– Vi måste titta på hur vi jobbar med kvalitetssäkring av våra utbildningar och följa upp ungdomar. Konkret handlar det om att hitta hjälp direkt genom elevhälsa och skolledning. Vi har lång erfarenhet av skolproblem i Nordmaling så det här något som jag ska tag i direkt.

 

Maria Kristoffersson, (C), vice ordförande i kommunfulllmäktige Vilhelmina kommun.

Maria Kristoffersson, (C), vice ordförande i kommunfulllmäktige Vilhelmina kommun.

Maria Kristoffersson, (C), vice ordförande i kommunfullmäktige Vilhemina kommun.

Vilken fråga i barnhälsorapporten 2015 intresserade dig mest?

Barns psykiska hälsa är viktig på alla nivåer. Rapporten identifierar problemen. Som vuxna har vi ansvar för alla barn. Det offentliga, det privata och kyrkan kan göra så mycket mer för barn och ungas hälsa i lokalsamhället.

Vad kan du som politiker göra nästa vecka för att förbättra den frågan i din kommun?

Vi har nyligen fått en familjecentral i Vilhelmina för små barn vilket är en samverkan mellan landstinget och kommunen. Det är jag jätteglad för, det är en bra början. Men vi behöver jobba mer med barn och ungas hälsa på lokalnivå, lösa problemen där de finns. Ett sätt kan vara att arrangera lokala hälsoveckor för barn och unga, där alla berörda parter är med. Nyckeln till att nå de unga är föreningslivet.

 

Leif Söderström, (S), ordförande i omsorgsnämnden i Bjurholms kommun,

Leif Söderström, (S), ordförande i omsorgsnämnden i Bjurholms kommun,

Leif Söderström, (S), ordförande omsorgsnämnden i Bjurholms kommun.

 Vilken fråga i barnhälsorapporten 2015 intresserade dig mest?

Rapporten ger bra fakta om hur det ser för vår kommande generation. Det finns mycket barnfattigdom i länet och missbruksproblem i hemmen. Jag tror på att det behöver arrangeras mer aktiviteter för barnen som inte kostar så mycket pengar för att få delta.

 Vad kan du som politiker göra nästa vecka för att förbättra den frågan i din kommun?

Jag avgick nyligen som ordförande för Bjurholms IF , jag ser att föreningens ledare till exempel skulle kunna skaffa faddrar åt nyanlända flyktingar. Det blir så mycket lättare för dem att komma in i samhället då.

 

Läs mer: 

Ladda ned barnhälsorapporten med kommunblad 2015 här.

Gabriella Strååts presentation om flyktingmottagandet i Västerbotten. Ladda ned hennes presenentation här. 

Skriv ut
26 mars, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Ladda ned barnhälsorapport 2015 här: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2015/03/Barnhälsorapport-2015_skärm-2.pdf

  • Ladda ned barnhälsorapport 2015 här: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2015/03/Barnhälsorapport-2015_skärm-2.pdf

Kommentarer