Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Bilden visar hur Malgomajskolan i Vilhelmina fixade med lokalerna till Första rummet som är en av sju verkstäder som ingår i projektet Plug in Västerbotten.

Lyssna

Fungerande metoder som gör att fler unga fullföljer gymnasiet

110 personer från Västerbottens grund- och gymnasieskolor träffas i Lycksele, torsdagen den 20 februari för att lära sig mer om hur fler unga kan fullfölja gymnasiet.

– Det här blir en dag som kan förbättra förutsättningarna för Västerbottens elever att avsluta sina studier med godkända betyg, säger Bertil Almberg, projektledare för Plug in, Region Västerbotten, Skellefteå.

Bilden visar hur Malgomajskolan i Vilhelmina fixade med lokalerna till Första rummet som är en av sju verkstäder som ingår i projektet Plug in Västerbotten.

110 personer från Västerbottens grund- och gymnasieskolor träffas i Lycksele, torsdagen den 20 februari för att lära sig mer om arbetet med att fler ungdomar fullföljer gymnasiet. Vid seminariet deltar även elever som är i riskzonen för avbrott och en förälder.

– Det här blir en dag som kan förbättra förutsättningarna för Västerbottens elever att avsluta sina studier med godkända betyg, säger Bertil Almberg, projektledare för Plug in, Region Västerbotten, Skellefteå.

Elisabeth Modée, departementssekreterare Utbildningsdepartementet deltar för att gå igenom den nyligen lagda lagrådsremissen, Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun: http://www.regeringen.se/sb/d/18282/a/234145.

Medverkar gör också Lars Lindholm, Professor i hälsoekonomi om: Kan färre avhopp från gymnasiet förbättra folkhälsan?

Lars Lindholm är forskare vid enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet och följer Plug-in för att utvärdera insatsernas konsekvenser för folkhälsa och samhällsekonomi.

Syftet med konferensen är att visa upp hur långt verkstäderna kommit i sitt arbete och att få höra på vilket sätt det fortsatta arbetet kan utvecklas. Plug in Västerbotten kommer att arbeta med verkstäder under hela 2014. Första halvåret 2015 sker en utvärdering.

För mer information:
Bertil Almgren, projektledare, Plug In, Region Västerbotten, Skellefteå, 0910 73 70 01070 65 88 304bertil.almgren@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

19 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Metoder som funkar
    Projektet Plug in Västerbotten, har genom verkstäder i sju av länets kommuner utvecklat metoder som gör att färre elever riskerar att få underkända betyg. I arbetet har det också framkommit att mobbning är ett stort problem i den grupp av elever som riskerar avbrott och att språkstöd för elever med utländsk härkomst behöver utvecklas. Dessutom utarbetas en kravspecifikation för att med IT-stöd och statistik, kunna följa rörelser hos elever som riskerar eller redan gjort avbrott från gymnasieskolan.

    På Pluginnovation, den nationella hemsida som utvecklas inom Plug in finns länets verkstäder presenterade. www.pluginnovation.se

    Information finns även på Region Västerbottens hemsida, http://regionvasterbotten.se/utbildning/plug-in-vasterbotten/

Kommentarer