Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Positivt konjunkturläge för Västerbotten

Konjunkturuppgången för Sverige har goda effekter på Västerbotten med färre arbetslösa och samtidigt avtar det vikande befolkningsunderlaget för de minsta kommunerna.  Men fortfarande är kompetensförsörjningen inom vården en utmaning med stora pensionsavgångar i sikte. Det visar höstens konjunkturrapport för Västerbotten.

Konjunkturuppgången för Sverige har goda effekter på Västerbotten med färre arbetslösa och samtidigt avtar det vikande befolkningsunderlaget för de minsta kommunerna.  Men fortfarande är kompetensförsörjningen inom vården en utmaning med stora pensionsavgångar i sikte. Det visar höstens konjunkturrapport för Västerbotten. 

Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är en utmaning. Stora pensionsavgångar väntas de närmaste tio åren. Cirka 50 procent av tandsköterskor, biomedicinska analytiker och specialiserade sjuksköterskor förväntas gå i pension de kommande tio åren och var fjärde undersköterska, vårdbiträde, sjukgymnast och skötare.

– Kompetensbristen i vården är en knäckfråga där vi måste satsa på att få in fler unga i utbildning. Det kommer att behöva rekryteras 39 000 kvinnor och män till Västerbottens län de kommande tio åren och det berör fler yrken än bara vården som till exempel utbildning och forskning, säger Ewa-May Karlsson, regionstyrelsens vice ordförande.

Västerbotten följer den nationella konjunkturuppgången i Sverige men inte lika starkt visar rapporten. Den positiva tillväxten beror främst på att efterfrågan hos svenska konsumenter har blivit starkare men samtidigt är efterfrågan efterfrågan i Europa fortfarande svag.

Sysselsättningen ökar

Arbetsmarknaden i länet visar på både positiva och mindre positiva tecken. Sysselsättningen fortsätter att öka och har ökat med sju procent sedan 2005 medan befolkningen ökat med en procent. Även antalet öppet arbetslösa har minskat till 5 223 personer. Samtidigt finns det tecken på en något sämre utveckling under det senaste kvartalet med en minskning av nyanmälda platser för länet som helhet och en liten ökning av antalet varsel.  På kommunnivå är konjunkturutvecklingen positiv i stora delar av länet. Nyanmälda platser och sökande som fått arbete ökar för en majoritet av kommunerna som Dorotea, Norsjö, Umeå och Åsele.

Små kommuner minskar saktare

Västerbottens befolkning fortsätter att öka. Alla kommuner förväntas ha en mer gynnsam utveckling fram till 2020 än den som varit fram till 2012. Det vikande befolkningsunderlaget avtar i de mindre kommunerna och kommer mer än att halveras fram till 2020. Befolkningsökningen förväntas fortsätta i Umeå, Skellefteå och Vännäs.

Hög tröskel för utrikesfödda

Tröskeln till arbetsmarknaden kvarstår för utrikesfödda trots att de har utbildat sig och haft
uppehållstillstånd i minst fem år. De har i alla kommuner lika hög eller högre andel med en högre
utbildning jämfört de födda i Sverige. Samtidigt är andelen som är i arbete lägre bland de högutbildade utrikesfödda jämfört med de svenskfödda i åldersgruppen 30 till 55 år i nästan alla kommuner. Skillnaden i sysselsättningsgrad kvarstår oavsett utbildningsnivå. Högutbildade utrikesfödda har lägre sysselsättningsgrad än icke högutbildade som är födda i Sverige.

Mindre tjänsteföretag ökar

Mikroföretag med en till nio anställda ökar i länet. Hälften av alla arbetsställen i länet utgörs av egenföretagare och står för 60 procent av de nyetablerade företagen i länet i dag. Förnyelsen återfinns inom tjänstenäringen jämfört med varunäringen i alla kommuner förutom i Bjurholm och Sorsele. Detta pekar på att arbetskraftsintensiva företag har mer förnyelse än kapitalintensiva företag.

Ladda ned konjunkturrapporten för hösten 2013 här: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/09/Konjunkturl%C3%A4ge-V%C3%A4sterbotten-h%C3%B6sten-2013.pdf

För mer information:
 Ewa-May Karlsson,(C), regionstyrelsen vice ordförande, Region Västerbotten ,ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94
Anna Norin, utredare vid enheten för regionval utvecklingsplanering, Region Västerbotten, 070 396 57 03, anna.norin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör Region Västerbotten,  070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
2 december, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer