Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-04-03 Spridningsseminarium Barns och ungas hälsa

Länsgrupp Barn och unga i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting bjuder för åttonde året i rad in till ett seminarium i syfte att åstadkomma en förbättrad hälsa hos barn och unga. Länsgrupp Barn och unga består av chefer från landstinget och kommuner samt samordnare från Region Västerbotten.

Länsgrupp Barn och unga i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting bjuder för åttonde året i rad in till ett seminarium i syfte att åstadkomma en förbättrad hälsa hos barn och unga. Länsgrupp Barn och unga består av chefer från landstinget och kommuner samt samordnare från Region Västerbotten.

Tema 2014: Första linjen i praktiken – tidig upptäckt och insatser i samverkan för att åstadkomma förbättrad hälsa för barn och unga.

Datum och tid: Torsdag den 3 april 2014 kl. 09.00 – 16.15

Plats: Umeå Folkets Hus

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommuner och landsting som har i uppdrag att arbeta med barn och unga och som i samverkan med andra vill förbättra barns och ungas hälsa.

Syftet med seminariet den 3 april 2014 är:

• Att fokusera på inspiration och erfarenhetsutbyte, uppföljning och vidareutveckling av redan påbörjade samverkansaktiviteter.

• Att utifrån den kunskap som finns om hur det ser ut lokalt i länet identifiera behov av förbättringsområden att ta sig an.

Avgift: Seminariet anordnas till ett subventionerat pris, 300 kr ex. moms. För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. För deltagare som uteblir debiteras full avgift. Ersättare för utebliven deltagare är givetvis välkommen att delta.

Program: Program finns att ladda ner till vänster på den här sidan.

Anmälan: Sista anmälningsdag har passerat.

 

Välkomna!

Skriv ut

4 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer