NYHETER 2021-02-11

Uppdaterad plan för vaccination i Västerbotten

Region Västerbotten har nu uppdaterat tidplanen och faserna för vaccination mot covid-19 i länet. Det har gjorts utifrån Folkhälsomyndighetens uppdaterade prioriteringsordning, besked om att ett godkänt vaccin inte ska ges till äldre och långtidsprognoser för vaccinleveranser.

Alla som är 65 år och äldre samt personer som har eller bor med någon som har genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller som har dialys ska prioriteras i fas 2. Alla som är födda 1956 och tidigare kommer att få ett brev från Region Västerbotten när de kan boka tid för vaccination.

I fas 3 ingår nu alla personer mellan 60 och 64 år. Personer mellan 18 och 59 år med sjukdomar eller tillstånd som gör att de har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 ingår också i fas 3. I fas tre vaccineras också personer som kan ha svårt att följa råden för att minska smittspridning.

– Syftet med att prioritera vissa grupper är att först ge skydd till dem som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. När det gäller åldrar i prioriteringsfaserna så beräknas det på det år man är född och inte vilket datum man fyller år, förutom när det gäller 18-åringar, förtydligar Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Under fas 4 vaccineras övriga personer som är 18 år eller äldre.

Förändrad tidplan

Fas 1 förväntas pågå till och med mars.

Förändringen i fas 2 innebär att antalet personer som ska vaccineras i Västerbotten har utökats med en tredjedel och vaccinationerna kommer att pågå mellan februari och maj.

Förra veckan kom också besked att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin inte ska ges till personer över 65 år, på grund av att det ännu saknas tillräckligt med underlag för hur effektivt vaccinet är bland äldre. Vaccin från övriga tillverkare kommer att ges till personer 65 år och äldre.

– Trots att ålder ska prioriteras innebär detta att yngre personer i prioriterade grupper i fas 2 och 3 kommer att vaccineras före vissa äldre på grund av tillgången till vaccin från olika tillverkare, förtydligar Ronny Lestander.

Fas 3 påbörjas i mars och pågår preliminärt till och med juni.

Fas 4 startar preliminärt i april och pågår minst till och med juni.

Alla vacciner ger ett högt skydd mot svår sjukdom efter två doser. Vaccinationsperioden avser när första dosen ges. Det varierar hur lång tid det ska gå mellan dos ett och två beroende på vaccin. Det är fortsatt viktigt att följa råden för att minska smittspridningen även när man är vaccinerad.

Tidplanen för vaccinationerna i sin helhet finns på 1177.se/vaccination-covid-19

Tillbaka till nyhetslistan