Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt

Utbildning.

Arbetsmarknadsutredningen i Lycksele 25 april 2017

Den 25 april 2017 besökte Arbetsmarknadsutredningen Lycksele för att få inspel till det delbetänkande som ska redovisas den 31 oktober 2017. I samband med besöket arrangerade Region Västerbottens projekt Arbetsmarknadsforum en seminariedag för offentlig sektor där möjlighet gavs för inspel och diskussion.

Framtidens yrken och kompetenser i fokus under Västerbottens multibranscharena

Torsdagen den 23 mars samlade Region Västerbotten allt ifrån studie- och yrkesvägledare till politiker, tjänstemän och en rad branschrepresentanter för att tillsammans dyka in i framtidens kompetensbehov – och försöka förstå hur vi bäst rustar oss för utmaningen att försörja länet med rätt personer, med rätt kunskap och hur vi ska locka ungdomarna att välja framtidsyrken.

Churchill var inte heller klok – en föreställning om arbetslivet med funktionshinder

Arbetslösheten i Västerbotten låg i januari 2017 på 6,6 procent, vilket är en bit under rikssnittet som ligger på 7,8 procent. Trots det har länet stora utmaningar inom arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Siffror från Arbetsförmedlingen visar också på att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetskraftsförmåga är en kraftigt överrepresenterad grupp i arbetslöshetsstatistiken. Frågan om vilka som behövs på arbetsmarknaden är med andra ord mycket aktuell. Föreställningen “Churchill vad inte heller klok” ska ses i ljuset av detta och är ett bidrag för att diskussionen ska nå en bred publik.