Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-11-27 Tolka och förstå små barn

Du som är pedagog kanske känner dig otillräcklig när barngrupperna blir större och personalstyrkan krymper. Trots det kan du med rätt kunskap och bemötande göra mycket för att gynna ett litet barns utveckling.

De allra yngsta barnen har uttalade behov av nära relationer, trygghet, kontinuitet, struktur och förutsägbarhet för att kunna tillgodogöra sig förskolans positiva möjligheter. Det är när små barn känner sig trygga, när de vet att det finns en person som de känner och litar på, som lyssnar till deras behov och tar hand om dem, som deras utforskande beteende och lek fungerar och utvecklas.

Du som är pedagog kanske känner dig otillräcklig när barngrupperna blir större och personalstyrkan krymper. Trots det kan du med rätt kunskap och bemötande göra mycket för att gynna ett litet barns utveckling.

Den här föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med barn inom förskola, pedagogisk omsorg, socialtjänst eller motsvarande. Du får viktiga inblickar i anknytningsteorin som hjälper dig tolka, förstå och agera på ett sätt så att det lilla barnet kan utveckla sin potential och få så bra förutsättningar som möjligt för ett konstruktivt lärande.

Förutsättningarna för framtida skolresultat grundläggs mycket tidigt i barnets utveckling.

 • Förskolan som skyddande och kompenserande miljö
 • Olika behov i olika åldrar
 • Hur lägger vi grunden för lärande
 • Hur utvecklas anknytning?
 • Varför behövs anknytning?
 • Olika anknytningsmönster
 • Vad innebär en trygg bas?
 • Hur kan kunskap om anknytning hjälpa pedagogerna i vardagen?
 • Varför är vissa barn svårare att skola in än andra barn?
 • Vilket är bäst kort eller lång inskolning?
 • Vilket är bäst – en speciell inskolningsperson eller flera olika?
 • Vad gör vi när ett barn inte tycks acceptera att bli lämnat?
 • Små barns reaktioner på stress
 • Medföräldraskap

En mycket uppskattad föreläsning som har gått för fulla hus under våren.

 

Anmälan

Skriv ut

26 september, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer