Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-12-09 Barns säkerhet och stöd i förskolan

En trygg start i livet är en grundförutsättning för att ett barn ska utvecklas till en vuxen person som mår bra och trivs i livet.

En trygg start i livet är en grundförutsättning för att ett barn ska utvecklas till en vuxen person som mår bra och trivs i livet. I förskolan finns nästan en halv miljon barn en stor del av dagen. Personalens uppgift är bl.a. att garantera varje barns utveckling i nära kontakt med hemmet, med god kunskap om den lagstiftning som gäller.

Innehåll:

 • Barns säkerhet i förskolan – vad är det som brister och hur riskerar barn att drabbas. Exempel och statistik på olyckshändelser och tillbud.
 • Presentation av SOU 2013:26 – Barns säkerhet i skolan. Vad skulle utredas, vad fann man och vilka förslag har lagts att gälla från 1 juli 2014?
 • Bestämmelser i skollagen om förskolebarns behov av särskilt stöd.
 • Viktigt att tänka på vid en utredning om särskilt stöd, bl.a. samarbetet med föräldrar/vårdnadshavare.
 • Hur kan det särskilda stödet utformas?
 • Sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser i förskolans arbete med särskilt stöd – mot olika befattningshavare i skola, förskola eller mot privatpersoner.
 • Anmälningsplikten – nya bestämmelser från 2013.
 • Möjligheten att återkoppla uppgifter från socialnämnden samt anmälarens möjlighet få ett erbjudande om möte med socialtjänst och vårdnadshavare.
 • Socialnämndens utredningar – detta måste förskolans personal känna till.
Skriv ut
30 september, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

 • Kursavgift 1.950 kronor (exkl. moms) inkl kaffe, lunch och dokumentation.

  Anmälan om deltagande sker på bifogad blankett, som
  sänds till Region Gävleborg, 827 80 LJUSDAL, på vår
  hemsida www.regiongavleborg.se eller via denna länk
  senast 8 november 2013.

Kommentarer