Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-11-27 – Sant, falskt eller mittemellan

En dag om medie- och informationskunnighet

En dag om medie- och informationskunnighet

 

Program

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Om barns och ungas medievanor Alma Kastlander, Statens medieråd

10.00 Är du redo för det nya medielandskapet? MIK-rummet, en sajt om medveten medieanvändning Alma Kastlander, Statens medieråd

10.45 Utan medie- och informationskunniga medborgare – ingen demokrati Fredrik Holmberg, Filmpedagogerna

12.00 Lunch

13.00 MOOCs och OER: möjligheter och utmaningar för biblioteken Gunilla Fors, Malmö stadsbibliotek

13.45 Guided inquiry: hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta och handleda elever för att utveckla deras undersökande och analyserande förmågor Lena Fogelberg Carlsson, Sofia Eriksson, Katedralskolan, Linköping

14.30 Kaffe

15.00 Skolan, skolbiblioteket och elevens behov Krister Widell, medie- och utbildningskonsult

15.30 Digitalism: när allting är internet Pelle Snickars, HUMlab, Umeå universitet

16.15 Avslut

 

Tid 27 november 2014, klockan 9.00-16.15

Plats Umeås nya kulturhus, Väven, lokal: Tystnad

Kostnad 600 kronor. Lunch och fika ingår. Avgiften faktureras i efterhand

Anmälan senast 17 november till lc@umea.se Ange namn, arbetsplats, faktureringsadress och särskilda kostönskemål

Frågor Jenny Lindmark, MediaCenter i Västerbotten, 070-322 86 77, jenny.lindmark@regionvasterbotten.se

Skriv ut

23 september, 2014 |
Helen Bäckman
Helen Bäckman

Bilagor

Kommentarer