Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-12-08 Samverkansforum för skola och universitet

Ett av Lärarhögskolans verksamhetsmål är att vidareutveckla forskning kopplat till skolutveckling

Ett av Lärarhögskolans verksamhetsmål är att vidareutveckla forskning kopplat till skolutveckling. Det första konkreta projektet inom denna satsning sker i samverkan med Fridhemsgymnasiet i Umeå. Projektet inriktas mot att utveckla en formativ undervisningspraktik vid skolan, och innefattar fortbildning, utveckling av undervisningsmodeller samt utvärdering av effekter.

Under en förmiddag får du möjlighet att höra hur olika aktörer som medverkar i projektet ser på forskning i samverkan och hur detta omsätts i detta gemensamma forskningsprojekt.

Torulf Palm, projektledare, Umeå universitet

Catrin Backman Löfgren, rektor Fridhemsgymnasiet

Anne Carina Claesson Söderström, rektor Fridhemsgymnasiet

Åsa Forsberg, förstelärare, Fridhemsgymnasiet

Helena Persson, förstelärare, Fridhemsgymnasiet

Presentationen åtföljs av gruppdiskussioner som dokumenteras av deltagarna. Dokumentationen sammanställs och utgör underlag för fortsatt utvecklingsarbete i respektive verksamhet. Lärarhögskolan har för avsikt att stödja fler projekt med forskning och skolutveckling i samverkan.

Förslag på frågor:

– Hur identifieras behov av utvecklingsarbeten/forskning i respektive verksamhet?

– Vilket stöd/förutsättningar behövs för att forskning i samverkan ska vara genomförbart?

Dag: 8 december

Tid: 09:30-16:00 (kaffe från 09:00)

Lokal: Umeå Folkets Hus, Studion

Anmälan

Gör din anmälan senast 28 november.

Anmälan gör du här: https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=534

För ytterligare information kontakta gärna

Marie Oskarsson

Utbildningssamordnare, Lärarhögskolan, Umeå universitet

090-786 69 47

marie.oskarsson@umu.se

Per-Daniel Liljegren

FoU-ledare inom skola och utbildning, Regionförbundet Västerbottens län

070-288 9965

per-daniel.liljegren@regionvasterbotten.se

botten.se

Skriv ut

2 december, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer