Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2015-03-18 Ansvarsfrågor i förskola och skola

Var går gränsen mellan det som är brottsligt eller ”bara” olämpligt/oetiskt?

Onsdag 18 mars 2015, Umeå Folkets Hus

Klockan 18.00 – 21.00 med kaffe från 17.30

Vilka befogenheter har du som personal egentligen?

Var går gränsen mellan det som är brottsligt eller ”bara” olämpligt/oetiskt?

Tystnadsplikten – och föräldrars rätt att få veta vad barn gör/säger/råkar ut för.

Ansvar när ett barn far illa.

Barnsäkerhet och tillsyn av barn och elever – vad fordras för att den ska vara tillräcklig?

Stöd och särskilt stöd – vad krävs av oss och vad gör vi om en vårdnadshavare säger nej?

Skadeståndsansvaret – för huvudman, personal och föräldrar.

 

Personal i skola, förskola och fritidshem måste i sitt arbete följa viktiga lagar och andra regler. Ansvaret är både juridiskt och etiskt.

Lagstiftning och värdegrund/etik/moral går hand i hand.

Vid kvällen behandlas vad som gäller idag.

Syftet är att deltagarna ska känna ökad säkerhet i dessa frågor.

Kursen är konkret upplagd med många exempel på vad som hänt och hur det kunde ha undvikits.

Anmälan

Skriv ut

9 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer