Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2015-11-02 Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn

Ge kunskap om de bestämmelser om offentlighet och sekretess som gäller i lokal samverkan för ensamkommande barn.
Visa vägar och metoder för sådan samverkan som med respekt för det enskilda barnet kan utvecklas oavsett sekretess, t.ex. mellan socialnämnd – boenden och boenden – skola.

Välkommen till en utbildningsdag som ger kunskaper om de bestämmelser om offentlighet och sekretess som gäller i lokal samverkan för ensamkommande barn. Under dagen diskuterar vi även sådan samverkan som med respekt för det enskilda barnet kan utvecklas oavsett sekretess, t.ex. mellan socialnämnd – boenden och boenden – skola.

Vi tittar också närmre på anmälningsplikten samt klargör när och hur en anmälan till socialnämnden skall göras.

Utbildningsdagens övergripande syfte är att ge deltagarna en ökad klarhet i hur den egna samverkan kan utvecklas till gagn för varje ensamkommande barn i kommunen.

Målgrupp

Personal i kommuner och myndigheter som kommer i kontakt med ensamkommande barn i sin vardag.

Tid och plats

Måndag 2 november, Umeå Folkets Hus

Anmälningslänk

Skriv ut

21 september, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer