Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

300 deltar i seminarium om barn och ungas hälsa

Umeå Folkets hus, torsdag den 3 april, 09.30–16.15
– Att våra unga mår bra är en avgörande faktor för Västerbottens utveckling. Därför är det här seminariet högintressant för de som är verksamma inom vård, skola, socialtjänst. Dessutom deltar en grupp från Hedemora kommun, berättar Katarina Sjöström, utbildningsstrateg, Region Västerbotten.

Umeå Folkets hus, torsdag den 3 april, 09.30–16.15
Seminarieprogram: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/04/PROGRAM-Barns-och-ungas-hälsa-den-3-april-2014-.pdf

Seminariet går att följa via videolänk: play.quickchannel.com/qc/?play=3184
Filmningen utförs genom Sveriges kommuner och landsting, SKL

– Att våra unga mår bra är en avgörande faktor för Västerbottens utveckling. Därför är det här seminariet högintressant för de som är verksamma inom vård, skola, socialtjänst. Dessutom deltar en grupp från Hedemora kommun, berättar Katarina Sjöström, utbildningsstrateg, Region Västerbotten.

Programmet innehåller bland annat:

Färska resultat om barns hälsa i Västerbotten med Karl Forsellöverläkare och doktorand vid Klinisk miljömedicin Norr återger uppgifter ur en kommande rapport om jämförelse av barns hälsa mellan kust och inlandskommuner i Västerbotten.

Om tidiga insatser för barn och unga av Ing-Marie Wieselgren, läkare, specialist i psykiatri, nationell psykiatrisamordnare för SKL och projektchef för Psynk.
De flesta barn och unga i Sverige mår bra, men för de som inte gör det är det viktigt att få rätt hjälp i rätt tid. Västerbotten deltar i Projektet Psynk – psykisk hälsa, barn och unga, i arbetet med sociala investeringar och hur en ”första linje” för barns och ungas psykiska hälsa kan se ut.
– Vi behöver hjälpa barn och unga tidigt och lösningarna finns lokalt. Det handlar om att vässa sina egna verksamheter och göra det möjligt att erbjuda hjälp så snabbt som möjligt, säger Ing-Marie Wieselgren.
Ing-Marie Wieselgren ser också ett behov av att öka medvetenheten om hur vi alla – både barn, unga och vuxna – ska ta hand om våra hjärnor på bästa sätt.
– Dagens samhälle, med sitt stora informationsflöde, ställer stora krav på att vi kan sortera och bearbeta information. Det gör också att våra hjärnor behöver vila och återhämtning, precis som andra muskler som ansträngs hårt.

Ing-Marie Wieselgren skriver på sin blogg den 26 mars 2014
”Idag publicerar Barnombudsmannen (BO) sin rapport om tvång inom BUP. Enligt inslaget i P1-morgon har 326 barn tvångsvårdats förra året och BO har blandat ett urval av kliniker tittat på dokumentationen och intervjuat barnen. De hävdar att det i ett stort antal av fallen saknas dokumentation om fastspänning och andra tvångsåtgärder. Om det stämmer är det helt oacceptabelt.”
Läs mer på: http://psykiatrisamordning.sklblogg.se/#sthash.o4o0rNS9.dpuf

För åttonde gången
För åttonde året i rad anordnas Spridningsseminarium om Barns och ungas hälsa. Seminariet arrangeras av Länsgrupp Barn och unga vid Region Västerbotten, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

För mer information:
Katarina Sjöström
, utbildningsstrateg, Region Västerbotten, katarina.sjostrom@regionvasterbotten.se, 070 377 37 20

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Övrigt intressant om Barn och ungas hälsa:

• 1177 har byggt en sökfunktion kopplad till respektive län för unga som mår dåligt.
– Är jag ledsen eller har problem, då ska jag inte behöva veta var jag ska vända mig, uttrycker Jennie Vennberg, kommunikatör vid Västerbottens läns landsting.
Läs mer och lyssna när Jennie Vennberg berättar om initiativet för unga som mår dåligt på 1177.
http://www.1177.se/Vasterbotten/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Barn-och-unga-i-Vasterbotten/Att-ma-daligt-nar-man-ar-barn-eller-ung/

• Barnhälsorapport 2012 framtagen av Region Västerbotten i samarbete med Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus och kommuner i Västerbotten.
Läs rapport och kommunstatistik: http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/barnhalsorapport-2012/

• I Folkhälsoinstitutets rapport 2009/2010, för svenska skolbarns hälsovanor framgår att både psykiska och kroppsliga besvär hos skolelever idag är dubbelt så vanligt som vid mitten av 80-talet. Användning av medicin mot huvudvärk och magont ökar, framför allt bland flickor och många tycker att de är för tjocka. Samtidigt visar undersökningen att pojkar äter mer ohälsosamt.
Den nya Folkhälsomyndigheten sammanställer resultat från en undersökning som genomfördes 2013. Läs mer: http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/skolbarns-halsovanor/

• Socialstyrelsen skriver att ”hälsosituationen för svenska barn är bland de bästa i världen med låg spädbarnsdödlighet, låg andel barnolycksfall och en jämförelsevis låg andel barn som utsätts för fysisk bestraffning” ändå har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat.
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnshalsa
http://www.aftonbladet.se/halsa/barnhalsa/article16817221.ab

Skriv ut

2 april, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer