Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Goda integrationssamarbeten lyfts i spridningsseminarium

En av samhällets viktigaste uppgifter idag är att skapa en väl fungerande integration för de individer och familjer som söker sig till Sverige, och Västerbotten. Den 28:e april arrangeras Länsgrupp Barn och Ungas Spridningsseminarium av Region Västerbotten, i år med fullt fokus på integration.

En av samhällets viktigaste uppgifter idag är att skapa en väl fungerande integration för de individer och familjer som söker sig till Sverige, och Västerbotten. Den 28:e april arrangeras Länsgrupp Barn och Ungas Spridningsseminarium av Region Västerbotten, i år med fullt fokus på integration.

– Seminariet är en årlig konferens där samarbeten mellan myndigheter står i fokus, för att barn och unga, och inte minst nyanlända barn, ska ges de bästa förutsättningarna i sin uppväxt. Detta är en stor utmaning för kommunerna samtidigt som det är den största möjlighet vi har, säger Christina Bergman, ordförande för Länsgrupp Barn och Unga.

På grund av den flyktingvåg som pågår i Europa har integrationen blivit en av de största utmaningarna våra kommuner ställts inför under modern tid. Alla i vårt samhälle bör därför ges möjlighet att ställa frågor om samt diskutera kring ämnet. Spridningsseminariet riktar sig mot förtroendevalda, chefer samt medarbetare i de kommuner och landsting som har i uppdrag att arbeta med barn och unga.

– Innehållet har tidigare i stor utsträckning speglat samspelet mellan kommun och landsting. I år tar vi ett nytt grepp och lyfter goda exempel på samverkan mellan kommunerna i länet, just när det handlar om integrationsfrågor, säger Tobias Thomson, samordnare på Länsgrupp Barn och Unga.

Punkter som kommer beröras är bl.a. följande:

Xenofoben
Deltagarna kommer få se den uppmärksammade föreställningen Xenofoben av UngHästen, Västerbottensteaterns ungdomsavdelning.

Idrotten – en global rörelse som gör skillnad
Västerbottens IF talar kring sitt aktiva arbete med integration och Korpen Umeå stärker nyanlända tjejer och kvinnor genom sin framgångsrika modell. Ola Svensson, idrottskonsulent, Katarina Sandberg, ordf. Idrottsförbundet Västerbotten, Stina Hildingsson, Korpen Umeå.

Skogen som integrationsplats
Nyanlända ungdomar på Malgomajskolan Vilhelmina gör praktik och blir anställningsbara inom skogsbruket. En gymnasieutbildning som väckt nationell uppmärksamhet. Per Lindberg, Rektor Malgomajskolan

Plug In Ersängskolan, Umeå
Om Plug In i Västerbotten, och hur Ersängskolan arbetar med nyanlända. Mohsen Rezaie berättar om hur det var att komma till Sverige och börja i svensk skola. Ewa-Marie Huss, Rektor, Gunilla Grenholm, Studie- och yrkesvägledare samt projektledare Plug In, Hanna Danielsson, Biblotikarie och lärare, Projektmedarbetare Plug In, Mohsen Rezaie, elev.

Kontaktperson
Tobias Thomson | tobias.thomson@regionvasterbotten.se | 070-636 29 31

Presskontakt
Nicklas Berglund | nicklas.berglund@regionvasterbotten.se | 070-606 96 60

Skriv ut

26 april, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer