Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Gymnasiekonferensen 2011 – En konferens för samverkan i Västerbotten

Skillnaderna mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vara så liten som möjligt.

Skillnaderna mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vara så liten som möjligt. Länets ungdomar har rätt att bli förstahandsmottagna oavsett vilken utbildning de söker och var den är belägen. Detta var något av det som presenterades och diskuterades på årets gymnasiekonferens.

Gymnasiekonferens som denna gång genomfördes den 28 april i Lycksele handlade om det reviderade avtalet mellan kommunerna i Västerbotten just har börjat verka, om gymnasiesärskoleutredningen tillsammans med utredaren Eva Wallberg. Tid gavs även till information om arbetet med kommande programråd.

Bertil Almgren, projektledare vid Region Västerbotten för GAS-projektet som står för ”gymnasieutbildning, arbetsliv, samverkan”, ansvarade för konferensen. Här berättar han om vad konferensen handlade om och vad som diskuterades:

Vad handlade konferensen om?

I det samverkansavtal kommunerna i länet är överens om ingår ett årligt samråd mellan kommunerna om kommande års utbud av gymnasieskolorna och andra frågor som regleras i avtalet.

Eftermiddagen ägnades åt en genomgång av gymnasiesärskoleutredningen. Utredaren Ewa Vallberg var inbjuden och gav oss en ingående bild av de förslag, och motiven till dessa, som utredningen föreslår.

Vilka deltog och hur många?

Cirka 35 skolpolitiker, skolchefer, rektorer och ekonomer deltog under förmiddagen. Drygt 70 personer deltog under eftermiddagen.

Vad innebär det reviderade avtalet?

Samverkansavtalet innebär att länets 15 kommuner har ett gemensamt utbud av gymnasieutbildningar inom nationella- och introduktionsprogram samt gymnasiesärskolan, vilket innebär att länets ungdomar har rätt att bli förstahandsmottagna oavsett vilken utbildning de söker och var den är belägen. Malå är undantagen utifrån ett lokal regelverk.

Vad kom gymnasiesärskoleutredningen fram till?

Utredningen föreslår så långt det är möjligt att skillnaderna mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vara så liten som möjligt. Endast där det är befogat ska gymnasiesärskolan ha ett eget regelverk. Ett exempel är målgruppen för de olika skolformerna, För att ha rätt till gymnasiesärskola ska eleven ha en utvecklingsstörning. Vidare föreslår utredningen en ny struktur för de olika utbildningarna inom gymnasiesärskolan. Bl.a föreslås nya nationella program som byggs upp mer av kurser hämtade från gymnasieskolans olika program än som idag, ”kopior” av gymnasieskolans program. Naturligtvis görs en anpassning av kursernas innehåll till gymnasiesärskolans mål och nivåer.

Vill du veta mer om utredningen, gå in påhttp://www.sweden.gov.se/sb/d/14200/a/160004.

Hur ser det ut med kommande programråd? Hur kommer det att se ut i GY 2011?

Liksom idag kommer programråd att finnas vid yrkesprogram. Någon reglering om rådens uppgift finns inte, men syftet med råden är att kvaliteten i utbildningen ska öka genom samverkan kring utbildning på arbetsplatser och att skolan bygger upp en bra kontakt med de branscher som är kopplade till utbildningen.

Hur togs konferensen emot av deltagarna?

Alla jag pratade med var nöjd med dagen. Omdömena handlade både om att innehållet var bra och möjligheten att möta många människor från länet.

Skriv ut

13 maj, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer