Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Höstlovskonferens om kultur i skolan!

Välkommen till en heldagskonferens och inspirationsdag inriktad mot Skapande skola/ kultur i skolan i Västerbotten!
Tema: Elevinflytande

Dagen vänder sig till lärare, rektorer, fritidspedagoger, kommunalt anställda kultur- och skapande skola-samordnare, kulturskapare med arbetsområde barn och unga samt övriga intresserade.

1 november 9-16.00 (registrering och kaffe fr 08.30)
Lokal: MB, Norra Torggatan 14, Lycksele

Anmälan och deltagaravgift 
(inkl fika & lunch): 375 kr (ex.moms 300kr)

GÅ TILL ANMÄLNINGSFORMULÄR HÄR
Anmäl dig senast 25 september!

För frågor rörande arrangemanget kontakta Riksteatern Västerbotten: inger.holmberg@riksteatern.se

Följ vårt event på Facebook (direktlänk)

För utskrift: PDF Program (prel)
___________________________________________

PROGRAM 2017-11-01 (OBS! Tider är preliminära):

8.30-9.00 Incheckning och kaffe

9.00 Inledning

09.30 Kulturrådet – Ett nationellt perspektiv på en skapande skola. Vad innebär modellen och hur ser framtiden ut?

10.30 Idéspridaren – ett antal kortfattade projekttips och presentationer från projektägare och utövare i syfte att inspirera och sprida kunskap.

Gemensam lunch

13.00 Gästföreläsare Anna Berg: En väv av tecken – Att prata konst i klassrummet.

14.30 Kaffepaus

14.45 Strategisnacket – ett panelsamtal om strategier för elevinflytande, lokala strukturer och kulturaktivitet som pedagogisk metod.

16.00 Dagen avslutas

 

Arrangör av konferensen är länskulturverksamheterna inom Bungk i samarbete med Lycksele Kommun, Region Västerbotten samt Statens Kulturråd.
För frågor, kontakta projektledare inger.holmberg@riksteatern.se

___________________________________________

Vad är Skapande skola?
– 
Statens Kulturråd fördelar årligen projektmedel för skapande skola-projekt till landets skolor för att öka elevernas möjlighet att möta professionell konst och kultur och integrera konstnärliga uttryck i skolan i enlighet med läroplanens formuleringar kring estetiska värden. (se nedan)

– Projekten ska göras i samarbete med professionella kulturaktörer och ha hög grad av elevinflytande.

-Skapande skola-medel är ett komplement till kommunernas egen lagstadgade budget för kultur i skolan.

– Västerbottens skolor har under de senaste åren kunnat ta del av ca 5 miljoner årligen i extra projektmedel för skolaktiviteter.

– Utdrag ur LGR11 rörande estetiska läroprocesser (s 10):
”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso-och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.”

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

Skriv ut
14 september, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer