Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2017-05-31 Tillväxtforum; Arbetskraft – en ödesfråga för Västerbotten

Region Västerbotten och Kompetensplattformen arrangerade ett seminarium under mötesplats Lycksele på temat; Arbetskraft – en ödesfråga för Västerbotten.

– Första dagen på mitt nya uppdrag kom det in en person och berättade att Umeå behövde 1000 nya dataingenjörer, på den vägen har det fortsatt berättade Peter Vigren, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå.

Deltog och diskuterade länets kompetensförsörjningsutmaningar gjorde Lars Gavelin, rektor lärcentrum Vilhelmina, Peter Vigren, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Umeå, Lars Engman, Träbransch Norr, Agneta Tjärnström, prognoschef Arbetsförmedlingen, Anders Hahlin, chef Arbetsförmedlingen södra Lappland samt Per-Erik Johansson, IF Metall.

– Det går bra för landet Sverige och alla behövs, sammanfattade Anders Hahlin, Arbetsförmedlingen. Han konstaterade också att i praktiken alla som har en gymnasieutbildning får jobb. I länet har vi otroligt låga arbetslöshetssiffror och det är förstås glädjande men samtidigt en stor utmaning för de företag som behöver anställa.

Dagligen ser vi artiklar i tidningarna som handlar om brist på arbetskraft och svårigheter med matchning. Stora pensionsavgångar och låg andel av personer med eftergymnasial utbildning i Västerbotten skapar utmaningar för olika branscher i länet samt för offentliga aktörer inom exempelvis sjukvård och utbildning. Lars Engman, Träbransch Norr underströk detta och menar att vi behöver ta hjälp av de nyanlända för att säkra kompetensförsörjningen.

– Vi har egentligen inget val, vi måste bli bättre på att få våra nyanlända i jobb.

Arbetsförmedlingens rapport om globaliseringens effekter på svensk arbetsmarknad visar att specialisering, digitalisering och teknikutveckling ökar. Det ställer nya krav på företagen i Västerbotten.

– En bra utbildning börjar med ett bra samarbete med en bransch eller ett företag menade Lars Gavelin, rektor Vilhelmina lärcentrum som pratade om vuxenutbildningens potential och hur viktigt det är med samarbete mellan kommunerna i länet.

Panelen var överens om att det krävs en hög grad av samarbete och sammanfattade slutsatserna i att det behövs kortare vägar mellan inblandade aktörer från bransch, utbildning och myndigheter som gör resan från utbildning till arbete mer effektiv.

Skriv ut
12 juni, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer