Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

”Bara” sju yrkeshögskoleutbildningar till Västerbotten

Västerbotten har beviljats sju yrkeshögskoleutbildningar från yh-myndigheten. Två av de sju utbildningarna är helt nya för länet, trots att behovet av fler yh-utbildningar är stort.

Västerbotten har beviljats statsbidrag för sju yrkeshögskoleutbildningar från yh-myndigheten. Två av de sju utbildningarna är helt nya för länet, trots att behovet av fler yh-utbildningar är stort.

I 2015 års ansökningsomgång fick myndigheten in 1 421 ansökningar varav 446 beviljades medel för att starta upp under hösten 2016 eller våren 2017. Myndighetens budget räcker till att bevilja cirka 30 procent av alla ansökningar, vilket leder till att många ansökningar avslås trots att behoven finns. Av de nitton ansökningar som lämnats in från Västerbotten beviljades sju stycken.

Två av utbildningarna har aldrig tidigare funnits i länet, medan de övriga fem beviljats på nytt De beviljade utbildningarna är:

  • Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, Skellefteå.
  • Tekniker tunga maskiner, Skellefteå
  • Internationell säljare och marknadsförare, Umeå
  • Kvalificerad Redovisningsekonom, Umeå
  • VA-projektör, Umeå. NY!
  • Internationell speditör, Umeå. NY!
  • Urmakare, Vännäs

– Staten satsar mer på yh-utbildningar under kommande år, vilket är en nödvändighet för dagens arbetsmarknad, säger Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten.

Ny satsning för fler yh-utbildningar

Trots positiva besked om nya utbildningar menar Kompetensplattformen i Västerbotten att det inte räcker, och har därför inlett ett offensivt arbete för att få fler utbildningar till länet.

– I Västerbotten har det inte riktigt funnits en formaliserad plattform för yh-frågorna på regional nivå tidigare, säger Aurora Pelli. Därför har startat upp ett projekt, finansierat av Tillväxtverket och Region Västerbotten, för att stärka yh som utbildningsform i länet i framtiden.

Satsningen har som syfte att på lång sikt stärka yh-utbildning, vilket på sikt skulle kunna generera fler beviljade utbildningar till länet. Inom projektet avser man att samverka mer med Norrbottens län för att tillsammans försöka uppnå att fler flexibla yh-utbildningar beviljas de två länen.

– Det gäller att få till en förståelse bland fler kring yh-frågorna, säger Aurora Pelli. Myndigheten beviljar medel till de utbildningar som har bäst och mest branschtryck, och där man tydligt ser att det är branschen som initierat ansökan.

Regionala förutsättningar

I dagsläget driver kommunerna till stor del frågorna om yh, trots att de inte har uppdraget eller ansvaret för den utbildningsformen. I andra delar av landet, t.ex. i Mälardalen är det Handelskammaren som driver Yh-frågor. I Östergötland har regionförbundet ett bolag som arbetar med Yh-ansökningar. I Stockholm är konkurrensen stor och det är mer som en affärsverksamhet att driva Yh-utbildningar. Enligt Kompetensplattform Västerbotten driver inte företag i länet frågan om de egna kompetensbehoven, mycket på grund av att kunskapen om Yh fortfarande är låg. Företag och branscher måste förstå att det är bara dom som kan påverka och därmed styra antalet ansökningar som kan göras från länet.
– Det är svårt att hitta lösningar som passar ett mindre studerandeunderlag eftersom statsbidraget bygger på schabloner som kräver minst 25 studerande i en kurs för att det ska gå ihop. Och dessutom behöver vi på grund av långa avstånd i norr mer flexibla utbildningar som gör att man kan studera t ex via ett lärcentrum på hemorten, säger Aurora Pelli. Yh-myndighetens behöver ta mer hänsyn till de regionala skillnaderna.

I länet finns för tillfället 1042 personer i yh-utbildning, varav 244 går en form av distansutbildning.

För mer information:

Aurora Pelli, 070-6115777, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör

070-316 37 01

micaela.lowenhok@regionvasterbotten.se

Skriv ut

26 januari, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer