Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Branscher förkovrade sig i yrkesintroduktionsanställningar

Vid branschforum diskuterades Västerbottens möjligheter att använda yrkesintroduktionsanställningar för att bemöta kompetensförsörjningsbehoven i regionen.

Vid branschforum – en mötesplats för branschföreträdare, myndigheter och regionala politiker- diskuterades den 4 december yrkesintroduktionsanställningar (YA) och Västerbottens möjligheter att använda anställningsformen för att bemöta kompetensförsörjningsbehoven i regionen.

I Västerbotten är YA använt i relativt liten utsträckning. I Sverige finns 801 pågående YA, varav 66 finns i Västerbotten. En del av landet där man sett möjligheterna i YA är Småland. I Småland finns 119 pågående YA, en siffra som får regionen att sticka ut.

Therese Marttila, sektionschef på Arbetsförmedlingen Värnamo, var inbjuden för att tala om Smålands framgångsrika arbete med YA.

– Yrkesintroduktionsanställning är inget krångligt för arbetsgivarna, det är egentligen bara två papper att fylla i, säger Therese Marttila.

Therese Marttila berättar att många kommuner använt sig av YA, särskilt inom vård och omsorg. Majoriteten av de som kommit in via YA i kommunerna går vidare till anställning och Gislaveds kommun är ett exempel där man planerar att ta in fler ungdomar via YA.

Goda kontakter med små och medelstora företag är viktiga i framgångskonceptet.

– En av våra starkaste framgångsfaktorer är goda relationer med arbetsgivarna. Ett gott bemötande ger ringar på vattnet och vi kan helt klart knyta detta till att vi lyckats få till så många YA i Småland, säger Therese Marttila.

Under mötet bekräftade många av branschföreträdare att det finns flera faktorer som försvårar för att fler ska kunna använda YA, bland annat brist på information, en uppfattning om krånglighet och att vissa branschavtal stänger dörrar. Samtliga bekräftade dock behovet av att hitta lösningar för att kunna använda YA i större utsträckning på Västerbottens arbetsmarknad.

Hans Lindberg, ordförande för utbildningsdelegationen vid Region Västerbotten och kommunstyrelsens ordförande i Umeå, ser möjligheterna med YA:

– Jag tror att det här är viktigt för mindre kommuner. Där måste man mer eller mindre frångå lagstiftningen för att hitta kompetens, därför ser jag positivt på att titta närmare på möjligheten att använda yrkesintroduktionsanställningar i Västerbotten.

Yrkesintroduktionsanställningar kan vara ett sätt att bemöta de behov som finns på Västerbottens arbetsmarknad. Fram till 2025 uppgår pensionsavgångarna till 40 187 personer i regionen. Mest kritiskt är läget inom vård och omsorg där närmare 8700 personer i länet kommer lämna arbetsmarknaden de närmsta tio åren.

Föreläsningen om Smålands framgångar med yrkesintroduktionsavtal kan du se här ovan.

Se också Erika Andersson, Arbetsförmedlingen och Företagarna, berätta mer om Yrkesintroduktionsanställningar här.

För mer information:

Barbro Lundmark

Strateg Kompetensplattform Västerbotten och sammankallande ACkan

070-629 37 30
barbro.lundmark@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070- 316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

Skriv ut
4 december, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Fakta YA:
    Yrkesintroduktionsanställningar (YA) är att ta tillvara på den unga arbetskraften, personer upp till 25 år, som saknar relevanta yrkeserfarenheter eller varit arbetslösa i minst 3 månader. Grundkrav på arbetsgivare som nyttjar YA är att det ska finnas ett centralt kollektivavtal, den ska vara registrerad som arbetsgivare hos skatteverket och inte ha några skatteskulder eller belastningsanmärkningar. YA innebär ett stöd till arbetsgivaren på 31% av lönen, motsvarande arbetsgivaravgiften. Idag finns 36 befintliga branschavtal.

Kommentarer